7. Programma's basisdeel

Inleiding op de basisdeel

Ieder programma in de basisbegroting is op eenzelfde wijze opgebouwd en kent de volgende onderdelen:

  • Portefeuillehouder(s)
  • Algemeen: algemene omschrijving van het programma.
  • Vastgestelde beleidsnota's: de beleidsnota's die al zijn vastgesteld en die betrekking hebben op het programma. 
  • Kengetallen: relevante kengetallen per programma.
  • Verbonden partijen: de verbonden partijen die bijdragen aan het realiseren van de doelen binnen het programma.
  • Wat hebben we in 2020 gedaan? Omschrijving van de ontwikkelingen die hebben gespeeld binnen het programma.
  • Beleidsindicatoren: de wettelijk verplichte indicatoren volgens het BBV. 
  • Overzicht baten en lasten: weergaven van de baten en lasten per taakveld.