3. Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT)

Inleiding Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT)

In de afgelopen jaren zijn we samen met u hard aan de slag gegaan met MijnDorp2030. Een manier van samenwerken die het volgens ons onmogelijk maakte om het coalitieakkoord op de traditionele manier op te stellen. Daarom hebben wij er na de verkiezingen voor gekozen om samen met u een agenda te maken met daarin zaken waaraan we in de komende jaren gaan werken, de manier waarop we dit gaan doen en wie waar verantwoordelijk voor is.

De opbouw van het MAT ziet er als volgt uit:

  • Hoe werken wij samen: de doorontwikkeling in de manier van samenwerken met de samenleving (o.a. instrumentenkoffer, participatieprocessen en Omgevingswet).
  • Kernagenda's: per kern de ambities en vraagstukken waar in 2020 aan gewerkt wordt.
  • Kernoverstijgende agenda's: agenda voor de overstijgende beleidsthema's waar in 2020 aan gewerkt wordt.

De inhoud en voortgang van de kernagenda's zijn terug te vinden in de begrotingsapp. De agenda voor de overstijgende beleidsthema's treft u in deze jaarrekening aan.