6. Kern overstijgende agenda

Inleiding op kern overstijgende agenda

Inleiding op kernoverstijgende agenda

In de volgende hoofdstukken ziet u de kern overstijgende agenda’s. Elke kern overstijgende agenda kent kern overstijgende thema’s. De kern overstijgende thema’s zijn in 2019 ontstaan door de input uit de thematour, de bestaande overleggen met maatschappelijke organisaties en thema’s die zijn besproken tijdens de kernavonden. In de kern overstijgende thema’s wordt voor overstijgende beleidsthema’s aangegeven wat er in 2020 op de agenda stond en welke bijdrage de gemeente in 2020 gedaan heeft.

 

De opbouw van de onderdelen kern overstijgende thema's is als volgt:

  • Wat willen we bereiken?
  • Wat hebben er daarvoor gedaan?
  • Waar staan we nu?
  • Financiële kaders