Meer
Publicatiedatum: 19-02-2021

Inhoud

Reutum

Inhoud

Reutum algemeen

Algemene zaken

Trends & ontwikkelingen

Er zijn geen specifieke nieuwe ontwikkelingen te benoemen voor Reutum. 

Behoud voorzieningen

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Een leefbaar Reutum met in elk geval behoud van de bestaande voorzieningen en mogelijk zelfs een beperkte uitbreiding.
Behoud van de (maatschappelijk betrokken) ondernemers in Reutum. M.b.t. vrijkomende woningen inbreiding en doorstroming stimuleren.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2021:

 

2020:

Nog geen bereikte mijlpalen te benoemen. 

2019:

Er zijn vanuit de werkgroep gesprekken geweest met vertegenwoordigers van de Tubbergse Onderwijs Federatie (TOF), het Kulturhus en de locatieraad Reutum, om zicht te krijgen op hoe ze ervoor staan en wat de uitdagingen zijn richting 2030.

Gezondheid

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Behoud van bestaande verenigingen en voorzieningen en de ‘schwung’ erin houden

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Nog geen bereikte mijlpalen te benoemen. 

2019:

Nog geen bereikte mijlpalen te benoemen.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Klimaatneutraal

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Bewustwording m.b.t. duurzaamheid vergroten

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Er is een principeverzoek in behandeling voor de realisatie van een zonneveldje nabij het voetbalveld. 

2019:

Nog geen bereikte mijlpalen te benoemen.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Verenigingen

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Betere samenwerking tussen verenigingen voor behoud van verenigingen en activiteiten.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

De website is gemaakt en is online gezet. 

2019:

Met de verenigingen zijn overleggen gevoerd om te komen tot een overkoepelende website voor een overzicht van activiteiten en agenda. Inmiddels zijn de verenigingen gestart met het maken van een gezamenlijke (overkoepelde) website. Verder is afgesproken om te komen tot een verdere samenwerking tussen de verenigingen.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Wonen

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Realisatie van woonappartementen voor de doelgroep (afgerond).

Vraag en aanbod zoveel mogelijk in overeenstemming brengen om te voorzien in de woonbehoefte van verschillende doelgroepen (zowel jongeren als ouderen).

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Nog geen bereikte mijlpalen te benoemen. 

2019:

Er is een woonenquête uitgevoerd.
Er is begonnen met het onderzoek naar mogelijk bouwlocaties.
In mei 2019 is een omgevingsvergunning verleend voor realisatie van zeven appartementen. Inmiddels zijn alle appartementen gerealiseerd. Dit project is afgerond.