Reutum

Reutum algemeen

Algemene zaken

Elk dorp heeft een eigen buur(t)man of buur(t)vrouw, de verbinder tussen de gemeente en het dorp. Die ervoor zorgt dat de lijntjes kort zijn en laat zien dat de gemeente Tubbergen een goede partner is om mee samen te werken. Bert Oelen is de buur(t)man in Reutum. Hij  stelt zichzelf aan u voor:   

 

Behoud voorzieningen

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Een leefbaar Reutum met in elk geval behoud van de bestaande voorzieningen en mogelijk zelfs een beperkte uitbreiding.
Behoud van de (maatschappelijk betrokken) ondernemers in Reutum. M.b.t. vrijkomende woningen inbreiding en doorstroming stimuleren.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2021: in het eerste kwartaal is de werkgroep Behoud kerkgebouw Reutum, een enquete opgesteld voor het Behoud kerkgebouw Reutum. Resultaten van de enquete 2 kwartaal.

 

2020:

Nog geen bereikte mijlpalen te benoemen. 

2019:

Er zijn vanuit de werkgroep gesprekken geweest met vertegenwoordigers van de Tubbergse Onderwijs Federatie (TOF), het Kulturhus en de locatieraad Reutum, om zicht te krijgen op hoe ze ervoor staan en wat de uitdagingen zijn richting 2030.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Initiatieven kern

Gezondheid

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Behoud van bestaande verenigingen en voorzieningen en de ‘schwung’ erin houden

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Initiatieven kern

Klimaatneutraal

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Bewustwording m.b.t. duurzaamheid vergroten

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2021: Realisatie van een zonneveldje nabij het voetbalveld heeft nog geen vervolg gekregen.

Windbeleid is vooralsnog geen thema in Reutum.

2020:

Er is een principeverzoek in behandeling voor de realisatie van een zonneveldje nabij het voetbalveld. 

2019:

Nog geen bereikte mijlpalen te benoemen.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Initiatieven kern

Verenigingen

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Betere samenwerking tussen verenigingen voor behoud van verenigingen en activiteiten.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2021:

In de eerste 3 maanden van 2021 zijn er geen nieuwe mijlpalen te benoemen.

2020:

De website is gemaakt en is online gezet. 

2019:

Met de verenigingen zijn overleggen gevoerd om te komen tot een overkoepelende website voor een overzicht van activiteiten en agenda. Inmiddels zijn de verenigingen gestart met het maken van een gezamenlijke (overkoepelde) website. Verder is afgesproken om te komen tot een verdere samenwerking tussen de verenigingen.

Wonen

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Realisatie van woonappartementen voor de doelgroep (afgerond).

Vraag en aanbod zoveel mogelijk in overeenstemming brengen om te voorzien in de woonbehoefte van verschillende doelgroepen (zowel jongeren als ouderen).

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2021: In  de eerste 3 maanden van 2021 zijn er geen nieuwe mijlpalen te benoemen.

2020:

Nog geen bereikte mijlpalen te benoemen. 

2019:

Er is een woonenquête uitgevoerd.
Er is begonnen met het onderzoek naar mogelijk bouwlocaties.
In mei 2019 is een omgevingsvergunning verleend voor realisatie van zeven appartementen. Inmiddels zijn alle appartementen gerealiseerd. Dit project is afgerond.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken.

Initiatieven kern