Fleringen

Fleringen algemeen

Algemene zaken

Elk dorp heeft een eigen buur(t)man of buur(t)vrouw, de verbinder tussen de gemeente en het dorp. Die ervoor zorgt dat de lijntjes kort zijn en laat zien dat de gemeente Tubbergen een goede partner is om mee samen te werken. Martin Nijland is de buur(t)man in Albergen. Hij  stelt zichzelf aan u voor: 

 

Thema Ontwikkelingen
Wonen
  • Particulier initiatief bouw appartementen aan de Oldenzaalseweg.
Gezondheid
  • Onder de naam FleringenFit is een werkgroep gestart om de gezondheid van de inwoners in de leeftijdscategorie van 15- 60 jaar te bevorderen.  De dorpsraad  heeft een subsidie-aanvraag ingediend bij de Provincie Overijssel in het kader van de regeling Vitale en gezonde Samenleving 2020. Een plan van aanpak wordt opgesteld. 
Dorpsplan
  • Medio okt. 2020 wil Fleringen het Dorpsplan presenteren. Hierin staat beschreven hoe Fleringen er in de nabije toekomst uit moet zien, de inwoners konden hierover meepraten en  belangrijker nog meebeslissen. De belangrijkste thema's zijn:  Maatschappelijk vastgoed, Wonen, Ruimtelijke inrichting, Zorg & Welzijn, Sport & verenigingen en Ondernemerschap & Toerisme.
   

 

Gezondheid

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Een goede fysieke, sociale en mentale gezondheid voor de inwoners van Fleringen

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2021:

1e activiteit Fleringen Fit; een zeer inspirerende lezing van Ferry Zandvliet, hij overleefde een aanslag in Parijs (in de Bataclan) op vrijdag 13 november 2015.

2020:

De werkgroep "Fleringen met mekaar" is onder begeleiding van Wijzoud gestart met de Vitaliteitscarrousel, een bewustwordingscampagne. De vitaliteitscarrousel helpt om op eigen wijze fysiek, sociaal vitaal en veerkrachtig te blijven om zo gelukkig en gezond ouder te worden. De werkgroep is inmiddels gestart met enkele activiteiten. Begin december heeft "Fleringen met mekaar" de Overijsselse vrijwilligersprijs in ontvangst mogen nemen van gedeputeerde Roy de Witte.

N.a.v. kernavond in Fleringen (maart 2020) is er een werkgroep Fleringen Fit opgericht. Deze werkgroep richt zich op de inwoners tussen de 15 en 60 jaar. De Provincie heeft een subsidie ad € 2.500,-  toegekend voor "Vitale en gezonde samenleving 2020". Hiervan wordt de 1e  activiteit / bijeenkomst bekostigd.

2019:

De gemeente Tubbergen heeft door middel van een opdracht aan Wijzoud in samenwerking met de Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland het startschot gegeven voor de 'Vitale beweging Fleringen'.

Inrichting / openbare ruimte

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Een visie voor de dorpsentree waarin de belangen / wensen van alle inwoners zo goed mogelijk zijn meegenomen. De historie van Fleringen (Herinckhave) is terug te zien in de dorpsentree. De dorpsentree moet verkeersveilig zijn. Een open kerkplein. Dorpsommetjes, met de mogelijkheid om ook korte wandelingen te maken voor ouderen. Vitaliteitstuin voor jong en oud.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2021:

In de eerste 6 maanden van 2021 zijn er geen nieuwe mijlpalen te benoemen. Project Herinrichting Entree Fleringen is  in december 2020 afgerond.

2020:

Er is verdere uitwerking gegeven aan het project Herinrichting Entree Fleringen.
Het plan kan uitgevoerd worden. Het college heeft een aanvullende bedrag van € 65.000 beschikbaar gesteld en dit wordt gedekt uit de reserve Mijn Dorp 2030. Er is eerder een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld vanuit verkeersveiligheid. Hiermee komt de totale gemeentelijke bijdrage uit op een eenmalig bedrag van €165.000. Na de zomervakantie is Stucton begonnen met de werkzaamheden en eind 2020 is dit project afgerond.

 

Persbericht augustus 2020 Opknapbeurt dorpsentree Fleringen van start

2019:

De Provincie heeft subsidie ad €150.000 voor gebiedsontwikkeling Noordoost Twente toegekend.
Er is gestart met een verdere planuitwerking.

School naar Kulturhus

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Behoud van kwalitatief goed onderwijs in Fleringen. Behoud van identiteit en functies in De Spil (Kulturhus). Eigen entree voor kinderopvang / school en eigen entree voor Kulturhus. Doorgaande lijn van 0-12 jaar met ook contactmomenten tussen jong en oud. Zorg dat het allemaal niet te krap wordt.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2021:

In de eerste 6 maanden van 2021 zijn er geen nieuwe mijlpalen te benoemen.

2020:

De plannen van het project 'Van school naar de Spil' zijn gepresenteerd tijdens de kernavond in maart 2020.

2019:

Werkgroep Fleringen, TOF Onderwijs en de gemeente zijn met elkaar in gesprek om de plannen concreet te krijgen.

Woningbouw

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

In Fleringen moeten voldoende beschikbare woningen zijn voor iedereen die graag in Fleringen wil wonen, met name voor jong en oud.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken

Initiatieven kern