Meer
Publicatiedatum: 19-02-2021

Inhoud

Fleringen

Inhoud

Fleringen algemeen

Algemene zaken

Trends & ontwikkelingen

Thema Ontwikkelingen
Wonen
  • Particulier initiatief bouw appartementen aan de Oldenzaalseweg.
Gezondheid
  • Onder  de voorlopige werknaam FIT (Fleringen is Topfit) is een werkgroep gestart om de gezondheid van de inwoners in de leeftijdscategorie van 15- 60 jaar te bevorderen.  De dorpsraad  heeft een subsidie-aanvraag ingediend bij de Provincie Overijssel in het kader van de regeling Vitale en gezonde Samenleving 2020. Een plan van aanpak wordt opgesteld. 

 

Gezondheid

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Een goede fysieke, sociale en mentale gezondheid voor de inwoners van Fleringen

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

De werkgroep "Fleringen met mekaar" is onder begeleiding van Wijzoud gestart met de Vitaliteitscarrousel, een bewustwordingscampagne. De vitaliteitscarrousel helpt om op eigen wijze fysiek, sociaal vitaal en veerkrachtig te blijven om zo gelukkig en gezond ouder te worden. De werkgroep is inmiddels gestart met enkele activiteiten.

2019:

De gemeente Tubbergen heeft door middel van een opdracht aan Wijzoud in samenwerking met de Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland het startschot gegeven voor de 'Vitale beweging Fleringen'.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken

Inrichting / openbare ruimte

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Een visie voor de dorpsentree waarin de belangen / wensen van alle inwoners zo goed mogelijk zijn meegenomen. De historie van Fleringen (Herinckhave) is terug te zien in de dorpsentree. De dorpsentree moet verkeersveilig zijn. Een open kerkplein. Dorpsommetjes, met de mogelijkheid om ook korte wandelingen te maken voor ouderen. Vitaliteitstuin voor jong en oud.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Er is verdere uitwerking gegeven aan het project Herinrichting Entree Fleringen.
Het plan kan uitgevoerd worden. Het college heeft een aanvullende bedrag van € 65.000 beschikbaar gesteld en dit wordt gedekt uit de reserve Mijn Dorp 2030. Er is eerder een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld vanuit verkeersveiligheid. Hiermee komt de totale gemeentelijke bijdrage uit op een eenmalig bedrag van €165.000. Strukton is begonnen met de werkzaamheden.

Persbericht augustus 2020 Opknapbeurt dorpsentree Fleringen van start

2019:

De Provincie heeft subsidie ad €150.000 voor gebiedsontwikkeling Noordoost Twente toegekend.
Er is gestart met een verdere planuitwerking.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken

School naar Kulturhus

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

Behoud van kwalitatief goed onderwijs in Fleringen. Behoud van identiteit en functies in De Spil (Kulturhus). Eigen entree voor kinderopvang / school en eigen entree voor Kulturhus. Doorgaande lijn van 0-12 jaar met ook contactmomenten tussen jong en oud. Zorg dat het allemaal niet te krap wordt.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

De plannen van het project 'Van school naar de Spil' zijn gepresenteerd tijdens de kernavond in maart 2020.

2019:

Werkgroep Fleringen, TOF Onderwijs en de gemeente zijn met elkaar in gesprek om de plannen concreet te krijgen.

Initiatieven kern

Hieronder kunt u de initiatieven aanklikken

Woningbouw

Wat hebben we met elkaar afgesproken?

Afspraken

In 2018 hebben we met elkaar het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen opgesteld. Toen hebben we het volgende met elkaar afgesproken over wat we willen bereiken:

In Fleringen moeten voldoende beschikbare woningen zijn voor iedereen die graag in Fleringen wil wonen, met name voor jong en oud.

Hieronder leest u de mijlpalen die we tot nu toe behaald hebben en welke initiatieven er zijn. Als u op het initiatief klikt, dan leest u daar meer over. Onder ‘kwaliteit en voortgang’ kunt u de actuele stand van zaken terugvinden.

Behaalde mijlpalen voor dit thema

2020:

Het college heeft besloten tot verdere ontwikkeling van de Scholt.

2019:

Er is een woonenquête uitgevoerd.