Inleiding

Inleiding

Mijn Dorp 2030 is een proces van ons allemaal, waarin iedereen de hoofdrol speelt. Inwoners weten als geen ander wat belangrijk is voor de toekomst van hun dorp. De gemeente denkt mee en samen maken we afspraken wat we gaan doen en wie waarin welke rol heeft. Wanneer je zo met elkaar samenwerkt, past het opstellen van een traditioneel coalitieakkoord daar niet meer bij. Dat is de reden waarom de politiek na de gemeenteraadsverkiezingen 2018 heeft besloten een coalitie te sluiten met alle inwoners: het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen, de gezamenlijke agenda voor de toekomst.