Kernagenda's financieel

Financieel

              Bijdrage aan doelen
  Totaal  Reserve Mijn Dorp 2030 Reserve incidenteel Procesgelden Overig Opmerkingen Samen Redzaam Gezond Meedoen Werk aan de Winkel Duurzaam Leven Bereikbaar en Aantrekkelijk
Albergen                    
 - Beachvolleybal Albergen    15.000  15.000         x   x  
 - centrumplein 115.000 75.000  40.000              
Totaal Albergen 130.000 90.000    40.000 0 0          
Fleringen                    
 - Herinrichting entree Fleringen    165.000 65.000        100.000 Middelen voor duurzaam veilig       x
 - Van school naar Kulturhus Fleringen    305.000       5.000  300.000 IHP meegenomen als besluit  x      
 - Multifunctionele velden Fleringen      100.000     100.000         x      
Totaal Fleringen      570.000  165.000                          -              5.000             400.000          
Geesteren                    
Vitaal Geesteren      37.000    37.000       xx      
gebiedsontwikkeling Geesteren                    
 - Basisschool Geesteren 5.725.000      25.000 5.700.000 IHP meegenomen als besluit  x      
 - overige kosten  1.650.000 1.310.000      340.000 via maatschappelijk vastgoed        
Bewegingsonderwijs  200.000 200.000       Bijdrage van € 200.000 nagenoeg toegezegd x      
Totaal Geesteren 7.612.000 1.510.000    37.000               25.000 6.040.000          
Harbrinkhoek / Mariaparochie                    
 - Herinrichting Almeloseweg 41.000   41.000             x
 - Speel- en ontmoetingsplaats H'hoek 35.000  35.000         x      
Totaal Harbrinkhoek / Mariaparochie  76.000 35.000              41.000                          -                           -            
Langeveen                    
Samenvoegen maatschappelijk vastgoed  494.000     44.000 450.000 IHP meegenomen als besluit  xx      
Verharding Veldboersweg  106.000   106.000     Verlichting is geschrapt € 6.000       x
Verharden deel Grensweg 25.000       25.000 reserve wegen        
Kunstgras Langeveen 75.000 75.000             x  
Totaal Langeveen 700.000 75.000 106.000 44.000 475.000          
Manderveen                    
 - Fietspad Manderveenseweg 2.355.000 750.000 1.105.000   500.000 procesgeld van € 105.000 verlaagd naar € 53.000. 500K subsidie       x
 - Huiskamer Manderveen / onderwijs 1.128.000 500.000 28.000   600.000 IHP meegenomen als besluit xx x    
Totaal Manderveen 3.483.000  1.250.000 1.133.000                          -   1.100.000          
Reutum                    
 - Ontmoet en beweegplein Reutum 35.000 35.000         x      
Totaal Reutum 35.000 35.000  -   -    -            
Tubbergen                    
 - Masterplan de Eeshof 104.000     104.000   inclusief dekking KGO x     x
 - Tubbergen Bruist 600.000 600.000         x xx    
Totaal Tubbergen 704.000 600.000 -   104.000 -            
Vasse                    
Noaberhof Vasse                   7.000   7.000     geschrapt  xx      
Landbouw Vasse - klimaatproof 12.500    10.000 2.500         xx  
HOI2 Vasse 35.000 35.000         xx      
Toeristisch (marketing)plan Vasse 100.000 100.000           xx    
Peuterbieb Vasse 5.000 5.000         xx xx    
Herinrichting complex SV Vasse 100.000 100.000         x   x  
Totaal Vasse 259.500 240.000 17.000 2.500  -            
Kernen algemeen                    
 - Laadpalen  5.000 5.000                
 - proceskosten dorpen  250.000 250.000                
 - Symposium glasvezel 15.000 15.000                
 - Subsidieloket 15.000 15.000                
 - Stimulerigsfonds 150.000 150.000                
 - Glashoes           str. 185 K extra m.i.v. 2022        
Totaal Kernen algemeen  435.000 435.000   -    -    -   voor aansluiting reserve MD 2030        
TOTAAL  14.004.500  4.435.000  1.374.000 180.500  8.015.000