Sitemap

Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1  
Begroting 2021 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Leeswijzer Blz. 7  
Basisbegroting Blz. 8  
Van perspectiefnota 2021 naar begroting 2021 Blz. 9  
Inleiding Blz. 10  
Inleiding Blz. 11  
1. Meerjarig perspectief perspectiefnota 2021 Blz. 12  
Meerjarig saldo perspectiefnota 2021 Blz. 13  
2. Mutaties bestaand beleid Blz. 14  
Conclusies herzien meerjarig saldo na mutaties bestaand beleid Blz. 15  
3. Specifieke mutaties Blz. 16  
Specifieke mutaties Blz. 17  
Structurele stelpost voor nieuw beleid Blz. 18  
Lokale lasten Blz. 19  
4. Incidenteel beschikbare algemene middelen waaronder de (belangrijkste) reserves Blz. 20  
Incidenteel beschikbare algemene middelen waaronder de (belangrijkste) reserves Blz. 21  
Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) Blz. 22  
Inleiding Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) Blz. 23  
Hoe werken wij samen? Blz. 24  
Begroting 2021: Hoe werken wij samen? Blz. 25  
Wat willen we bereiken? Blz. 26  
Hoe gaan we dat bereiken? Blz. 27  
Omgevingswet Blz. 28  
Financiële kaders Blz. 29  
Kernagenda's Blz. 30  
Inleiding op de kernagenda Blz. 31  
Inleiding op de kernagenda Blz. 32  
Actuele financiële ontwikkelingen Blz. 33  
Actuele financiële ontwikkelingen kernagenda's Blz. 34  
Kernagenda's - financieel Blz. 35  
Financiële kaders kernagenda's Blz. 36  
Kern overstijgende agenda Blz. 37  
Inleiding op kernoverstijgende agenda Blz. 38  
Inleiding op kern overstijgende agenda Blz. 39  
Samen redzaam, gezond meedoen Blz. 40  
Inleiding Samen redzaam, gezond meedoen Blz. 41  
Inleiding Blz. 42  
Langer gezond Blz. 43  
Wat willen we bereiken? Blz. 44  
Wat gaan we daar in 2021 voor doen? Blz. 45  
Versterken sociale basis Blz. 46  
Wat willen we bereiken? Blz. 47  
Wat gaan we daar in 2021 voor doen? Blz. 48  
Zorg meer nabij Blz. 49  
Wat willen we bereiken? Blz. 50  
Wat gaan we daar in 2021 voor doen? Blz. 51  
Meer inwoners kunnen meedoen Blz. 52  
Wat willen we bereiken? Blz. 53  
Wat gaan we daar in 2021 voor doen? Blz. 54  
Samen redzaam, gezond meedoen - financieel Blz. 55  
Financiële kaders Ambitie Samen redzaam, gezond meedoen Blz. 56  
Werk aan de winkel Blz. 57  
Inleiding Werk aan de winkel Blz. 58  
Inleiding Blz. 59  
Leren Blz. 60  
Wat willen we bereiken? Blz. 61  
Wat gaan we daarvoor in 2021 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 62  
Ondernemen Blz. 63  
Wat willen we bereiken? Blz. 64  
Wat gaan we daarvoor in 2021 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 65  
Vrijetijdseconomie Blz. 66  
Wat willen we bereiken? Blz. 67  
Wat gaan we daarvoor in 2021 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 68  
Werk aan de winkel - financieel Blz. 69  
Financiële kaders Ambitie Werk aan de winkel Blz. 70  
Bereikbaar en aantrekkelijk Blz. 71  
Inleiding Bereikbaar en aantrekkelijk Blz. 72  
Inleiding Blz. 73  
Mobiliteit Blz. 74  
Wat willen we bereiken? Blz. 75  
Wat gaan we daarvoor in 2021 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 76  
Landelijk gebied Blz. 77  
Wat willen we bereiken? Blz. 78  
Wat gaan we daarvoor in 2021 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 79  
Bereikbaar en aantrekkelijk - financieel Blz. 80  
Financiële kaders Ambitie Bereikbaar en aantrekkelijk Blz. 81  
Duurzaam leven Blz. 82  
Inleiding Duurzaam leven Blz. 83  
Inleiding Blz. 84  
Duurzaamheid Blz. 85  
Wat willen we bereiken? Blz. 86  
Wat gaan we daarvoor in 2021 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 87  
Wonen en ruimte Blz. 88  
Wat willen we bereiken? Blz. 89  
Wat gaan we daarvoor in 2021 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 90  
Maatschappelijk vastgoed Blz. 91  
Wat willen we bereiken? Blz. 92  
Wat gaan we daarvoor in 2021 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 93  
Duurzaam leven - financieel Blz. 94  
Financiële kaders Ambitie Duurzaam leven Blz. 95  
Basisbegroting Blz. 96  
Inleiding op de basisbegroting Blz. 97  
Programma Bestuur & middelen Blz. 98  
Portefeuillehouders Blz. 99  
Algemeen Blz. 100  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 101  
Kengetallen Blz. 102  
Verbonden partijen Blz. 103  
Actuele ontwikkelingen Blz. 104  
Gevolgen corona Blz. 105  
Beleidsindicatoren Blz. 106  
Begroting 2020: overzicht baten en lasten Blz. 107  
Nieuw beleid Blz. 108  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 109  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 110  
Programma Dienstverlening & burgerzaken Blz. 111  
Portefeuillehouder Blz. 112  
Algemeen Blz. 113  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 114  
Kengetallen Blz. 115  
Verbonden partijen Blz. 116  
Actuele ontwikkelingen Blz. 117  
Gevolgen corona Blz. 118  
Beleidsindicatoren dienstverlening en burgerzaken Blz. 119  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 120  
Nieuw beleid Blz. 121  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 122  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 123  
Programma Veiligheid Blz. 124  
Portefeuillehouder Blz. 125  
Algemeen Blz. 126  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 127  
Kengetallen Blz. 128  
Verbonden partijen Blz. 129  
Actuele ontwikkelingen Blz. 130  
Gevolgen corona Blz. 131  
Beleidsindicatoren Blz. 132  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 133  
Nieuw beleid Blz. 134  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 135  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 136  
Programma Openbare ruimte & mobiliteit Blz. 137  
Portefeuillehouder Blz. 138  
Algemeen Blz. 139  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 140  
Kengetallen Blz. 141  
Verbonden partijen Blz. 142  
Actuele ontwikkelingen Blz. 143  
Gevolgen corona Blz. 144  
Beleidsindicatoren Blz. 145  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 146  
Nieuw beleid Blz. 147  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 148  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 149  
Programma Economie Blz. 150  
Portefeuillehouder Blz. 151  
Algemeen Blz. 152  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 153  
Kengetallen Blz. 154  
Verbonden partijen Blz. 155  
Actuele ontwikkelingen Blz. 156  
Gevolgen corona Blz. 157  
Beleidsindicatoren Blz. 158  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 159  
Nieuw beleid Blz. 160  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 161  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 162  
Programma Onderwijs Blz. 163  
Portefeuillehouder Blz. 164  
Algemeen Blz. 165  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 166  
Kengetallen Blz. 167  
Verbonden partijen Blz. 168  
Actuele ontwikkelingen Blz. 169  
Gevolgen corona Blz. 170  
Beleidsindicatoren Blz. 171  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 172  
Nieuw beleid Blz. 173  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 174  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 175  
Programma Sport & accommodaties Blz. 176  
Portefeuillehouder Blz. 177  
Algemeen Blz. 178  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 179  
Kengetallen Blz. 180  
Verbonden partijen Blz. 181  
Actuele ontwikkelingen Blz. 182  
Gevolgen corona Blz. 183  
Beleidsindicatoren Blz. 184  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 185  
Nieuw beleid Blz. 186  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 187  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 188  
Programma Cultuur & recreatie Blz. 189  
Portefeuillehouder Blz. 190  
Algemeen Blz. 191  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 192  
Kengetallen Blz. 193  
Verbonden partijen Blz. 194  
Actuele ontwikkelingen Blz. 195  
Gevolgen corona Blz. 196  
Beleidsindicatoren Blz. 197  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 198  
Nieuw beleid Blz. 199  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 200  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 201  
Programma Sociaal domein Blz. 202  
Portefeuillehouder Blz. 203  
Algemeen Blz. 204  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 205  
Kengetallen Blz. 206  
Verbonden partijen Blz. 207  
Actuele ontwikkelingen Blz. 208  
Gevolgen corona Blz. 209  
Beleidsindicatoren Blz. 210  
Begroting 2020 -overzicht baten en lasten Blz. 211  
Nieuw beleid Blz. 212  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 213  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 214  
Programma Milieu Blz. 215  
Portefeuillehouder Blz. 216  
Algemeen Blz. 217  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 218  
Kengetallen Blz. 219  
Verbonden partijen Blz. 220  
Actuele ontwikkelingen Blz. 221  
Gevolgen corona Blz. 222  
Beleidsindicatoren Blz. 223  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 224  
Nieuw beleid Blz. 225  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 226  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 227  
Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening Blz. 228  
Portefeuillehouder Blz. 229  
Algemeen Blz. 230  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 231  
Kengetallen Blz. 232  
Verbonden partijen Blz. 233  
Actuele ontwikkelingen Blz. 234  
Gevolgen corona Blz. 235  
Beleidsindicatoren Blz. 236  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 237  
Nieuw beleid Blz. 238  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 239  
Meerjarig finanacieel beeld: vooruitkijken Blz. 240  
Paragrafen Blz. 241  
Lokale heffingen Blz. 242  
Lokale heffingen Blz. 243  
Overzicht belastingopbrengsten begroting 2021 Blz. 244  
Bestaand beleid ten aanzien van de lokale heffingen Blz. 245  
Onroerende-zaakbelasting (OZB) Blz. 246  
Afvalstoffenheffing Blz. 247  
Rioolheffingen Blz. 248  
Reclamebelasting Blz. 249  
Toeristenbelasting Blz. 250  
Forensenbelasting Blz. 251  
Lokale lastendruk Blz. 252  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 253  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 254  
Inleiding Blz. 255  
Risicobeheersing en weerstandsvermogen Blz. 256  
Risicoprofiel en weerstandscapaciteit Blz. 257  
Kengetallen Blz. 258  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 259  
Inleiding Blz. 260  
Kaders en cijfers Blz. 261  
Beleid en beheer Blz. 262  
Kwaliteit en financieel Blz. 263  
Financiering Blz. 264  
Financiering Blz. 265  
Verbonden partijen Blz. 266  
Verbonden partijen Blz. 267  
Doelstellingen Blz. 268  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 269  
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Blz. 270  
Regio Twente Blz. 271  
Veiligheidsregio Twente Blz. 272  
Soweco Blz. 273  
Crematoria Twente Blz. 274  
Stadsbank Oost Nederland Blz. 275  
Omgevingsdienst Twente Blz. 276  
Coöperaties en vennootschappen Blz. 277  
Cogas Blz. 278  
Enexis Holding N.V. Blz. 279  
Vordering op Enexis B.V. Blz. 280  
CBL Vennootschap B.V. Blz. 281  
Verkoop Vennootschap B.V. Blz. 282  
CSV Amsterdam B.V. Blz. 283  
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Blz. 284  
Twence B.V. Blz. 285  
Wadinko Blz. 286  
BNG Blz. 287  
NV ROVA Holding Blz. 288  
Overige verbonden partijen Blz. 289  
Euregio Blz. 290  
Grondbeleid Blz. 291  
Grondbeleid Blz. 292  
Bedrijfsvoering Blz. 293  
Bedrijfsvoering Blz. 294  
Financiele begroting Blz. 295  
Overzicht baten en lasten Blz. 296  
Overzicht baten en lasten Blz. 297  
Overzicht van baten en lasten per programma Blz. 298  
Overzicht van baten en lasten per programma Blz. 299  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 300  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 301  
Staat van incidentele baten en lasten Blz. 302  
Staat van incidentele baten en lasten Blz. 303  
Structureel begrotingssaldo Tubbergen Blz. 304  
Structureel begrotingssaldo Tubbergen Blz. 305  
Meerjarenbalans Blz. 306  
Meerjarenbalans Blz. 307  
Overzicht taakvelden Blz. 308  
Overzicht Taakvelden Blz. 309  
Bijlagen Blz. 310  
Bijlage 1: Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 311  
Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 312  
Bijlage 2: Vaststellen begroting Blz. 313  
Vaststellen begroting Blz. 314