Financiele begroting

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

 

 

 

Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Bedragen * € 1000 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Maatschappelijk akkoord Tubbergen
Ambitie kernagenda's 74 -69 143 V 430 374 56 V V V V V
Ambitie samen redzaam, gezond meedoen 77 77 0 V 241 263 -22 N 237 259 -22 N 0 22 -22 N 0 23 -23 N 0 23 -23 N
Ambitie leren en talent 19 -19 N 11 11 0 V V V V V
Ambitie werk aan de winkel 272 293 -22 N 532 620 -87 N 40 127 -87 N 0 89 -89 N 0 90 -90 N 0 91 -91 N
Ambitie bereikbaar en aantrekkelijk 30 80 -50 N 94 112 -18 N 170 188 -18 N 0 19 -19 N 0 19 -19 N 0 19 -19 N
Ambitie duurzaam leven 328 462 -135 N 1.310 1.575 -265 N 288 507 -219 N 90 313 -223 N 0 225 -225 N 0 228 -228 N
Ambitie participatieprocessen 154 496 -343 N 485 997 -512 N 513 -513 N 522 -522 N 528 -528 N 534 -534 N
Maatschappelijk akkoord Tubbergen - Totaal 934 1.359 -425 N 3.103 3.952 -848 N 735 1.595 -860 N 90 965 -875 N 0 885 -885 N 0 895 -895 N
Basisbegroting
Bestuur en middelen 35.018 10.578 24.439 V 36.583 9.904 26.679 V 34.898 7.576 27.323 V 35.251 7.928 27.323 V 35.577 8.308 27.269 V 36.375 9.214 27.161 V
Dienstverlening en burgerzaken 248 568 -320 N 244 606 -361 N 283 667 -385 N 268 659 -392 N 276 701 -425 N 276 706 -430 N
Veiligheid 18 2.783 -2.765 N 16 3.010 -2.994 N 158 3.173 -3.015 N 18 3.092 -3.074 N 18 3.131 -3.113 N 18 3.140 -3.122 N
Openbare ruimte en mobiliteit 2.655 5.528 -2.873 N 2.518 5.574 -3.056 N 2.767 6.016 -3.249 N 2.524 5.807 -3.283 N 2.432 5.837 -3.404 N 2.441 5.853 -3.412 N
Economie 295 354 -59 N 462 531 -69 N 425 484 -59 N 297 358 -62 N 297 360 -63 N 265 330 -65 N
Onderwijs 69 1.775 -1.706 N 70 1.752 -1.683 N 70 1.894 -1.824 N 70 2.097 -2.028 N 70 2.088 -2.018 N 70 2.082 -2.013 N
Sport en accommodaties 117 1.315 -1.198 N 195 1.401 -1.206 N 256 1.488 -1.232 N 214 1.446 -1.232 N 181 1.419 -1.238 N 190 1.277 -1.087 N
Cultuur en recreatie 29 727 -698 N 72 794 -722 N 11 752 -741 N 13 761 -749 N 6 762 -756 N 16 779 -764 N
Sociaal domein 3.609 17.402 -13.792 N 6.459 21.379 -14.920 N 2.517 17.651 -15.134 N 2.567 17.454 -14.887 N 2.621 17.293 -14.672 N 2.677 17.168 -14.491 N
Milieu 1.446 1.346 99 V 1.468 1.386 82 V 1.362 1.241 121 V 1.365 1.241 123 V 1.366 1.243 123 V 1.358 1.235 123 V
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 3.537 4.239 -703 N 2.067 2.968 -901 N 929 1.851 -922 N 1.530 2.515 -984 N 983 1.981 -998 N 1.064 2.064 -1.000 N
Basisbegroting - Totaal 47.040 46.616 424 V 50.154 49.305 848 V 43.675 42.793 882 V 44.116 43.359 757 V 43.827 43.122 705 V 44.749 43.848 901 V
Totaal 47.973 47.974 -1 N 53.257 53.257 0 V 44.410 44.387 23 V 44.206 44.324 -118 N 43.827 44.007 -180 N 44.749 44.743 6 V

Overzicht baten en lasten per programma exclusief mutaties reserves

Programmaplan zonder overhead bedragen * € 1000 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma's Maatschappelijk akkoord Tubbergen
Ambitie kernagenda's 143 V 56 V V V V V
Ambitie samen redzaam, gezond meedoen -77 N -237 N -259 N -22 N -23 N -23 N
Ambitie leren en talent -19 N -11 N V V V V
Ambitie werk aan de winkel -234 N -248 N -127 N -89 N -90 N -91 N
Ambitie bereikbaar en aantrekkelijk -65 N -93 N -188 N -19 N -19 N -19 N
Ambitie duurzaam leven -338 N -1.445 N -507 N -313 N -225 N -228 N
Ambitie participatieprocessen -496 N -982 N -513 N -522 N -528 N -534 N
Programma's Maatschappelijk akkoord Tubbergen - Totaal -1.087 N -2.960 N -1.595 N -965 N -885 N -895 N
Programma's Basisbegroting
Bestuur en middelen -3.266 N -2.505 N -2.580 N -2.810 N -3.124 N -3.915 N
1. Lokale heffingen 3.983 V 4.213 V 4.298 V 4.384 V 4.471 V 4.560 V
2. Algemene uitkeringen 27.219 V 28.226 V 28.903 V 29.633 V 29.990 V 30.379 V
3. Dividend 1.113 V 1.017 V 936 V 881 V 881 V 881 V
4. Saldo financieringsfunctie 156 V 328 V 385 V 350 V 328 V 278 V
5. Overhead -5.120 N -4.761 N -5.064 N -5.153 N -5.197 N -5.262 N
6. Vennootschapsbelasting -85 N V V V V V
7. Onvoorzien V -20 N -20 N -20 N -20 N -20 N
Dienstverlening en burgerzaken -320 N -361 N -385 N -392 N -425 N -430 N
Veiligheid -2.765 N -2.994 N -3.155 N -3.074 N -3.113 N -3.122 N
Openbare ruimte en mobiliteit -3.168 N -3.236 N -3.696 N -3.478 N -3.500 N -3.508 N
Economie -76 N -59 N -218 N -93 N -94 N -65 N
Onderwijs -1.706 N -1.683 N -1.824 N -2.028 N -2.018 N -2.013 N
Sport en accommodaties -1.210 N -1.251 N -1.341 N -1.322 N -1.290 N -1.146 N
Cultuur en recreatie -705 N -737 N -752 N -761 N -762 N -779 N
Sociaal domein -14.174 N -14.968 N -15.134 N -14.887 N -14.672 N -14.491 N
Milieu 99 V 82 V 121 V 123 V 123 V 123 V
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening -536 N -1.475 N -1.093 N -842 N -998 N -1.000 N
Programma's Basisbegroting - Totaal -561 N -183 N -620 N 512 V 579 V 470 V
Programma's Mutaties reserves - Totaal 1.647 V 3.143 V 2.237 V 335 V 126 V 431 V
Resultaat -1 N 0 V 23 V -118 N -180 N 6 V

Overzicht van baten en lasten per programma

Overzicht van baten en lasten per programma

Bedragen * € 1000
Ambitie kernagenda's
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten V V V V
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat V V V V
Ambitie samen redzaam, gezond meedoen
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten
Lasten -259 -22 -23 -23
Saldo van baten en lasten -259 N -22 N -23 N -23 N
Mutatie reserve beschikking 237 0 0 0
Reservemutatie 237 V 0 V 0 V 0 V
Resultaat -22 N -22 N -23 N -23 N
Ambitie leren en talent
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Saldo van baten en lasten V V V V
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat V V V V
Ambitie werk aan de winkel
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten
Lasten -127 -89 -90 -91
Saldo van baten en lasten -127 N -89 N -90 N -91 N
Mutatie reserve beschikking 40 0 0 0
Reservemutatie 40 V 0 V 0 V 0 V
Resultaat -87 N -89 N -90 N -91 N
Ambitie bereikbaar en aantrekkelijk
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten
Lasten -188 -19 -19 -19
Saldo van baten en lasten -188 N -19 N -19 N -19 N
Mutatie reserve beschikking 170 0 0 0
Reservemutatie 170 V 0 V 0 V 0 V
Resultaat -18 N -19 N -19 N -19 N
Ambitie duurzaam leven
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten
Lasten -507 -313 -225 -228
Saldo van baten en lasten -507 N -313 N -225 N -228 N
Mutatie reserve beschikking 288 90 0 0
Mutatie reserve toevoeging
Reservemutatie 288 V 90 V 0 V 0 V
Resultaat -219 N -223 N -225 N -228 N
Ambitie participatieprocessen
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten
Lasten -513 -522 -528 -534
Saldo van baten en lasten -513 N -522 N -528 N -534 N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat -513 N -522 N -528 N -534 N
Bestuur en middelen
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten 34.308 35.068 35.512 35.989
Lasten -7.451 -7.803 -8.183 -9.089
Saldo van baten en lasten 26.857 V 27.265 V 27.328 V 26.900 V
Mutatie reserve beschikking 590 183 65 386
Mutatie reserve toevoeging -125 -125 -125 -125
Reservemutatie 465 V 58 V -60 N 261 V
Resultaat 27.323 V 27.323 V 27.269 V 27.161 V
Dienstverlening en burgerzaken
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten 283 268 276 276
Lasten -667 -659 -701 -706
Saldo van baten en lasten -385 N -392 N -425 N -430 N
Resultaat -385 N -392 N -425 N -430 N
Veiligheid
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten 18 18 18 18
Lasten -3.173 -3.092 -3.131 -3.140
Saldo van baten en lasten -3.155 N -3.074 N -3.113 N -3.122 N
Mutatie reserve beschikking 140 0 0 0
Reservemutatie 140 V 0 V 0 V 0 V
Resultaat -3.015 N -3.074 N -3.113 N -3.122 N
Openbare ruimte en mobiliteit
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten 2.320 2.328 2.337 2.345
Lasten -6.016 -5.807 -5.837 -5.853
Saldo van baten en lasten -3.696 N -3.478 N -3.500 N -3.508 N
Mutatie reserve beschikking 448 196 96 96
Reservemutatie 448 V 196 V 96 V 96 V
Resultaat -3.249 N -3.283 N -3.404 N -3.412 N
Economie
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten 265 265 265 265
Lasten -484 -358 -360 -330
Saldo van baten en lasten -218 N -93 N -94 N -65 N
Mutatie reserve beschikking 159 31 31 0
Mutatie reserve toevoeging 0 0 0 0
Reservemutatie 159 V 31 V 31 V 0 V
Resultaat -59 N -62 N -63 N -65 N
Onderwijs
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten 70 70 70 70
Lasten -1.894 -2.097 -2.088 -2.082
Saldo van baten en lasten -1.824 N -2.028 N -2.018 N -2.013 N
Resultaat -1.824 N -2.028 N -2.018 N -2.013 N
Sport en accommodaties
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten 148 124 129 131
Lasten -1.488 -1.446 -1.419 -1.277
Saldo van baten en lasten -1.341 N -1.322 N -1.290 N -1.146 N
Mutatie reserve beschikking 109 90 53 59
Reservemutatie 109 V 90 V 53 V 59 V
Resultaat -1.232 N -1.232 N -1.238 N -1.087 N
Cultuur en recreatie
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten
Lasten -752 -761 -762 -779
Saldo van baten en lasten -752 N -761 N -762 N -779 N
Mutatie reserve beschikking 11 13 6 16
Reservemutatie 11 V 13 V 6 V 16 V
Resultaat -741 N -749 N -756 N -764 N
Sociaal domein
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten 2.517 2.567 2.621 2.677
Lasten -17.651 -17.454 -17.293 -17.168
Saldo van baten en lasten -15.134 N -14.887 N -14.672 N -14.491 N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat -15.134 N -14.887 N -14.672 N -14.491 N
Milieu
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten 1.362 1.365 1.366 1.358
Lasten -1.241 -1.241 -1.243 -1.235
Saldo van baten en lasten 121 V 123 V 123 V 123 V
Resultaat 121 V 123 V 123 V 123 V
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten 929 1.530 983 1.064
Lasten -2.022 -2.372 -1.981 -2.064
Saldo van baten en lasten -1.093 N -842 N -998 N -1.000 N
Mutatie reserve beschikking
Mutatie reserve toevoeging 170 -142 0 0
Reservemutatie 170 V -142 N 0 V 0 V
Resultaat -922 N -984 N -998 N -1.000 N
Geheel - Totaal 23 V -118 N -180 N 6 V

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

bedragen * € 1000 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lokale heffingen
Afvalstoffenheffing 1.002 1.000 1.097 1.097 1.097 1.097
Baatbelasting 1 0
Forensenbelasting 51 51 51 51 51 51
O.Z.B. niet-woningen eigenaren 1.061 1.125 1.143 1.165 1.189 1.212
O.Z.B. niet-woningen gebruikers 616 658 664 677 691 704
O.Z.B. woningen eigenaren 2.287 2.418 2.476 2.525 2.576 2.627
Reclamebelasting 51 51 51 51 51 51
Rioolheffing 1.972 1.994 2.002 2.010 2.018 2.026
Toeristenbelasting 213 195 211 211 211 211
Lokale heffingen - Totaal 7.253 7.492 7.695 7.788 7.883 7.980
Gemeentefonds
Algemene uitkering uit het gemeentefonds 27.233 28.234 28.910 29.641 29.998 30.386
3D Integratie-uitkering Sociaal Domein, Wmo
Gemeentefonds - Totaal 27.233 28.234 28.910 29.641 29.998 30.386
Dividenden
Dividend en andere inkomsten uit beleggingen 1.113 1.017 938 883 883 883
Dividenden - Totaal 1.113 1.017 938 883 883 883
Financieringsfunctie
Financiering dmv kortlopende leningen < 1 jaar
Financiering dmv langlopende leningen > 1 jaar 26 27 18 16 16 16
Financiering dmv eigen financieringsmiddelen 12
Financieringsfunctie - Totaal 37 27 18 16 16 16
Totaal 35.637 36.770 37.560 38.328 38.780 39.265

Staat van incidentele baten en lasten

Staat van incidentele baten en lasten

Mutaties Reserve Reserve Resultaat na
Rijlabels baten lasten toevoegingen beschikkingen bestemming
Grondexploitatie
2021 -170 -170 0
2022 142 142 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
Mutaties reserves onderling
2021 2.076 2.076 2.076 2.076 0
2022 90 90 90 90 0
2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0
Subsidie toeristisch glinstering Gemeente Tubbergen
2021 31 31 0
2022 31 31 0
2023 31 31 0
2024 0 0 0
MOP 2019-2023
2021 125 67 125 67 0
2022 125 52 125 52 0
2023 125 120 125 120 0
2024 125 456 125 456 0
NOT energieloket
2021 40 40 0
2022 40 40 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
Boekwaarde gemeentehuis
2021 409 409 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
Planmatig onderhoud openbare ruimte
2021 100 100 0
2022 100 100 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
Agenda van Twente
2021 160 160 0
2022 160 160 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
Samenwerking NOT
2021 50 50 0
2022 50 50 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
Uitvoeringsplan KOG
2021 252 252 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
Uitvoering lokaal sportakkoord
2021 20 20 0 0
2022 0 0 0 0
2023 0 0 0 0
2024 0 0 0 0
Handhaving
2021 140 140 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
OZB maatschappelijk vastgoed
2021 70 70 0
2022 70 70 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
Ruilverkaveling / boerenopstand
2021 100 100 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
Special olympics nationale spelen (SONS)
2021 28 28 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
POH GGZ
2021 150 150 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
Duurzaamheid
2021 198 198 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
Lijn 1 uitvoeringsplan sociaal domein
2021 47 47 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
Lijn 2 uitvoeringsplan sociaal domein
2021 40 40 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
MAT Albergen - centrumplein
2021 40 40 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
Leader
2021 170 170 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
Totaal 2021 2.051 4.188 2.031 4.168 0
Totaal 2022 357 592 357 592 0
Totaal 2023 125 151 125 151 0
Totaal 2024 125 456 125 456 0

Structureel begrotingssaldo Tubbergen

Structureel begrotingssaldo Tubbergen

Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
(bedragen * € 1.000
Saldo van baten en lasten -2.214 N -453 N -306 N -425 V
Mutatie reserves 2.237 V 335 V 126 V 431 V
Begrotingssaldo na bestemming 23 N -118 N -180 N 6 N
Waavan incidentele baten en lasten (saldo) 0 V 0 V 0 V 0 V
Structureel begrotingsaldo 23 N -118 N -180 N 6 N

Meerjarenbalans