Kern overstijgende agenda

Inleiding op kernoverstijgende agenda

Inleiding op kernoverstijgende agenda

In de volgende hoofdstukken ziet u de kernoverstijgende agenda’s. Elke kernoverstijgende agenda kent  kernoverstijgende thema’s. De kernoverstijgende thema’s zijn in 2019 ontstaan door de input uit de thematour, de bestaande overleggen met maatschappelijke organisaties en thema’s die zijn besproken tijdens de kernavonden. In de kernoverstijgende thema’s wordt voor overstijgende beleidsthema’s aangegeven wat er in 2020 op de agenda staat en welke bijdrage de gemeente in 2020 doet.