Perspectiefnota 2021 (inclusief eerste programmajournaal 2020)

Welkom op de portal van de perspectiefnota 2021! Deze perspectiefnota is de aftrap van de nieuwe P&C cyclus om te komen tot een begroting 2021 inclusief een meerjarenraming.  In de inleiding is informatie over de opbouw en inhoud van deze pagina's nader toegelicht.