Meer
Publicatiedatum: 30-09-2020

Inhoud

Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT)

Inhoud

Inleiding Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT)

 

De opbouw van het MAT ziet er als volgt uit:

  • Hoe werken wij samen: de doorontwikkeling in de manier van samenwerken met de samenleving (o.a. instrumentenkoffer, participatieprocessen en Omgevingswet).
  • Kernagenda's: per kern de ambities en vraagstukken waar in 2020 aan gewerkt wordt.
  • Kernoverstijgende agenda's: agenda voor de overstijgende beleidsthema's waar in 2020 aan gewerkt wordt.