Inleiding

Inleiding

Tweede programmajournaal 2020

Voor u ligt het 2e programmajournaal 2020 van de gemeente Tubbergen die door het college van Tubbergen aan u als raad aangeboden wordt. Dit document heeft als basis de begroting 2020 en het 1e programmajournaal 2020. In dit 2e programmajournaal 2020 wordt de voortgang van het bestaande (dus vastgestelde) beleid weergegeven, zowel inhoudelijk als financieel. Daarnaast is in dit 2e programmajournaal ook gekeken naar een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen. Het moge duidelijk zijn dat vooral de gevolgen van de coronacrisis van belang zijn. De  financiële gevolgen die over de eerste acht maand bekend zijn hebben we opgenomen in het financiële hoofdstuk. Hier zijn ook de financiële gevolgen van het eerste compensatiepakket van de rijksoverheid in beeld gebracht. Dit levert op basis van de huidige stand van zaken een voordeel op.  Dit voordeel reserveren we in de vorm van een stelpost.  In hoeverre deze ruimte ook inderdaad aangewend moet worden zal de komende maanden moeten blijken. Dan wordt namelijk duidelijk(er) wat de exacte gevolgen zijn en welke (aanvullende) compensatie het rijk beschikbaar stelt. Het spreekt voor zich dat we u als raad daarvan op de hoogte houden. Zowel in de komende P&C documenten (begroting 2021) of indien dat nodig is via afzonderlijke kanalen.