Sitemap

Sitemap

Tweede programmajournaal 2019 Blz. 1  
Tweede programmajournaal 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Ambitiebegroting Blz. 6  
Inleiding ambitiebegroting Blz. 7  
Maatschappelijk Akkoord Tubbergen in relatie tot begroting 2019 Blz. 8  
Hoe werken wij samen? Blz. 9  
Maatschappelijk Akkoord Tubbergen Blz. 10  
Wat willen we bereiken Blz. 11  
Hoe staan we ervoor? Blz. 12  
Financiële kaders Blz. 13  
Omgevingswet Blz. 14  
Kernagenda's Blz. 15  
Inleiding op de kernagenda Blz. 16  
Inleiding op de kernagenda Blz. 17  
Albergen Blz. 18  
Albergen Blz. 19  
Financiële kaders Blz. 20  
Fleringen Blz. 21  
Fleringen Blz. 22  
Financiële kaders Blz. 23  
Geesteren Blz. 24  
Geesteren Blz. 25  
Financiële kaders Blz. 26  
Harbrinkhoek/Mariaparochie Blz. 27  
Harbrinkhoek Blz. 28  
Financiële kaders Blz. 29  
Langeveen Blz. 30  
Langeveen Blz. 31  
Financiële kaders Blz. 32  
Manderveen Blz. 33  
Manderveen Blz. 34  
Financiële kaders Blz. 35  
Reutum Blz. 36  
Reutum Blz. 37  
Financiële kaders Blz. 38  
Tubbergen Blz. 39  
Tubbergen Blz. 40  
Financiële kaders Blz. 41  
Vasse Blz. 42  
Vasse Blz. 43  
Financiële kaders Blz. 44  
Kern overstijgende agenda Blz. 45  
Samen redzaam, gezond meedoen Blz. 46  
Zelfredzaamheid en zorg Blz. 47  
Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? Blz. 48  
Wat willen we bereiken? Blz. 49  
Wat hebben we gedaan? Blz. 50  
Trends en ontwikkelingen Blz. 51  
Financiële kaders Blz. 52  
Conclusie Blz. 53  
Sport en bewegen Blz. 54  
Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? Blz. 55  
Wat willen we bereiken? Blz. 56  
Wat hebben we gedaan? Blz. 57  
Trends en ontwikkelingen Blz. 58  
Financiële kaders Blz. 59  
Conclusie Blz. 60  
Interventieplan sociaal domein Blz. 61  
Wat hebben we gedaan? Blz. 62  
Financieel Blz. 63  
Leren en talent Blz. 64  
Leren Blz. 65  
Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? Blz. 66  
Wat willen we bereiken? Blz. 67  
Wat hebben we gedaan? Blz. 68  
Trends en ontwikkelingen Blz. 69  
Financiële kaders Blz. 70  
Conclusie Blz. 71  
Kunst en cultuur Blz. 72  
Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? Blz. 73  
Wat willen we bereiken? Blz. 74  
Wat hebben we gedaan? Blz. 75  
Trends en ontwikkelingen Blz. 76  
Financiële kaders Blz. 77  
Conclusie Blz. 78  
Werk aan de winkel Blz. 79  
Arbeidsparticipatie Blz. 80  
Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? Blz. 81  
Wat willen we bereiken? Blz. 82  
Wat hebben we gedaan? Blz. 83  
Trends en ontwikkelingen Blz. 84  
Financiële kaders Blz. 85  
Conclusie Blz. 86  
Ondernemen Blz. 87  
Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? Blz. 88  
Wat willen we bereiken? Blz. 89  
Wat hebben we gedaan? Blz. 90  
Trends en ontwikkelingen Blz. 91  
Financiële kaders Blz. 92  
Conclusie Blz. 93  
Bereikbaar en aantrekkelijk Blz. 94  
Mobiliteit Blz. 95  
Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? Blz. 96  
Wat willen we bereiken? Blz. 97  
Wat hebben we gedaan? Blz. 98  
Trends en ontwikkelingen Blz. 99  
Financiële kaders Blz. 100  
Conclusie Blz. 101  
Landelijk gebied Blz. 102  
Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? Blz. 103  
Wat willen we bereiken? Blz. 104  
Wat hebben we gedaan? Blz. 105  
Trends en ontwikkelingen Blz. 106  
Financiële kaders Blz. 107  
Conclusie Blz. 108  
Duurzaam leven Blz. 109  
Duurzaamheid Blz. 110  
Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? Blz. 111  
Wat willen we bereiken? Blz. 112  
Wat hebben we gedaan? Blz. 113  
Trends en ontwikkelingen Blz. 114  
Financiële kaders Blz. 115  
Conclusie Blz. 116  
Wonen en ruimte Blz. 117  
Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? Blz. 118  
Wat willen we bereiken? Blz. 119  
Wat hebben we gedaan? Blz. 120  
Trends en ontwikkelingen Blz. 121  
Financiële kaders Blz. 122  
Conclusie Blz. 123  
Basisbegroting Blz. 124  
Inleiding op de basisbegroting Blz. 125  
Programma Bestuur & middelen Blz. 126  
Informatie Programma Bestuur & middelen (klik hier) Blz. 127  
Algemeen Blz. 128  
Actuele ontwikkelingen Blz. 129  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 130  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 131  
Financieel Blz. 132  
Programma Dienstverlening & burgerzaken Blz. 133  
Informatie Programma Dienstverlening & burgerzaken (klik hier) Blz. 134  
Algemeen Blz. 135  
Actuele ontwikkelingen Blz. 136  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 137  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 138  
Financieel Blz. 139  
Programma Veiligheid Blz. 140  
Informatie Programma Veiligheid (klik hier) Blz. 141  
Algemeen Blz. 142  
Actuele ontwikkelingen Blz. 143  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 144  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 145  
Financieel Blz. 146  
Programma Openbare ruimte & mobiliteit Blz. 147  
Informatie Programma Openbare ruimte & mobiliteit (klik hier) Blz. 148  
Algemeen Blz. 149  
Actuele ontwikkelingen Blz. 150  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 151  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 152  
Financieel Blz. 153  
Programma Economie Blz. 154  
Informatie Programma Economie (klik hier) Blz. 155  
Algemeen Blz. 156  
Actuele ontwikkelingen Blz. 157  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 158  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 159  
Financieel Blz. 160  
Programma Onderwijs Blz. 161  
Informatie Programma Onderwijs (klik hier) Blz. 162  
Algemeen Blz. 163  
Actuele ontwikkelingen Blz. 164  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 165  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 166  
Financieel Blz. 167  
Programma Sport & accommodaties Blz. 168  
Informatie Programma Sport & accommodaties (klik hier) Blz. 169  
Algemeen Blz. 170  
Actuele ontwikkelingen Blz. 171  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 172  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 173  
Financieel Blz. 174  
Programma Cultuur & recreatie Blz. 175  
Informatie Programma Cultuur & recreatie (klik hier) Blz. 176  
Algemeen Blz. 177  
Actuele ontwikkelingen Blz. 178  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 179  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 180  
Financieel Blz. 181  
Programma Sociaal domein Blz. 182  
Informatie Programma Sociaal domein (klik hier) Blz. 183  
Algemeen Blz. 184  
Actuele ontwikkelingen Blz. 185  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 186  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 187  
Financieel Blz. 188  
Programma Milieu Blz. 189  
Informatie Programma Milieu (klik hier) Blz. 190  
Algemeen Blz. 191  
Actuele ontwikkelingen Blz. 192  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 193  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 194  
Financieel Blz. 195  
Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening Blz. 196  
Informatie Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening (klik hier) Blz. 197  
Algemeen Blz. 198  
Actuele ontwikkelingen Blz. 199  
Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 Blz. 200  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 201  
Financieel Blz. 202  
Financiën Blz. 203  
Opbouw van het hoofdstuk Blz. 204  
Opbouw van het hoofdstuk Blz. 205  
Mutaties bestaand beleid begrotingsjaar 2019 Blz. 206  
Mutaties bestaand beleid Blz. 207  
Reserves en voorzieningen Blz. 208  
Reserves en voorzieningen Blz. 209