Programma Onderwijs

Informatie Programma Onderwijs (klik hier)

Algemeen

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Tubbergen verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Tubbergen hebben we ca. 2.100 leerlingen in het basisonderwijs en in totaal negen basisscholen. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Tubbergen.

Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderopvangcentra.

Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Tubbergen onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters.

Actuele ontwikkelingen

De Wiekslag

Het dak van basisschool de Wiekslag in Tubbergen is ons al jaren een doorn in het oog. Wij blijven op zoek naar mogelijke oplossingen maar worden beperkt door contractuele afspraken die tijdens de bouw zijn gemaakt. Zo heeft inmenging van de kant van de gemeente direct gevolgen voor de aansprakelijkheid. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en van mogelijke vervolgacties. 

 

Pilot GoOV

Op dit moment draaien we in de gemeente Tubbergen de pilot GoOV. Dit is een app op een smartphone die mensen met een beperking of autisme helpt om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. GoOV is simpel en intuïtief te gebruiken en begeleidt de reiziger van deur tot deur met looproutes, actuele OV-informatie en een noodknop om, indien nodig, hulp in te schakelen. Onlangs heeft de eerste leerling zijn certificaat ontvangen die middels de pilot zelfstandig heeft leren reizen met het openbaar vervoer.