Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Jaarstukken 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
1. Inleiding jaarstukken Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
2. Nota van aanbieding Blz. 6  
Indeling jaarstukken Blz. 7  
Indeling jaarstukken Blz. 8  
Resultaat en analyse Blz. 9  
Resultaat Blz. 10  
Analyse Blz. 11  
Reserves en voorzieningen Blz. 12  
Reserves en voorzieningen Blz. 13  
Financiële positie en bestemming resultaat Blz. 14  
Beoordeling financiële positie Blz. 15  
Bestemming resultaat Blz. 16  
3. Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) Blz. 17  
Inleiding Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) Blz. 18  
4. Hoe werken wij samen? Blz. 19  
Begroting 2019: Hoe werken wij samen? Blz. 20  
Wat willen we bereiken? Blz. 21  
Hoe gaan we dat bereiken? Blz. 22  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 23  
Overzicht baten en lasten Blz. 24  
Omgevingswet Blz. 25  
5. Kernagenda's Blz. 26  
Inleiding op de kernagenda Blz. 27  
Inleiding op de kernagenda Blz. 28  
Albergen Blz. 29  
Wat is er in 2019 gedaan? Blz. 30  
Financiële kaders Blz. 31  
Fleringen Blz. 32  
Wat is er in 2019 gedaan? Blz. 33  
Financiële kaders Blz. 34  
Geesteren Blz. 35  
Wat is er in 2019 gedaan? Blz. 36  
Financiële kaders Blz. 37  
Harbrinkhoek/Mariaparochie Blz. 38  
Wat is er in 2019 gedaan? Blz. 39  
Financiële kaders Blz. 40  
Langeveen Blz. 41  
Wat is er in 2019 gedaan? Blz. 42  
Financiële kaders Blz. 43  
Manderveen Blz. 44  
Wat is er in 2019 gedaan? Blz. 45  
Financiële kaders Blz. 46  
Reutum Blz. 47  
Wat is er in 2019 gedaan? Blz. 48  
Financiële kaders Blz. 49  
Tubbergen Blz. 50  
Wat is er in 2019 gedaan? Blz. 51  
Financiële kaders Blz. 52  
Vasse Blz. 53  
Wat is er in 2019 gedaan? Blz. 54  
Financiële kaders Blz. 55  
Kernagenda's - financieel Blz. 56  
Overzicht baten en lasten Blz. 57  
6. Kern overstijgende agenda Blz. 58  
Inleiding op kernoverstijgende agenda Blz. 59  
Inleiding op kernoverstijgende agenda Blz. 60  
Samen redzaam, gezond meedoen Blz. 61  
Inleiding Samen redzaam, gezond meedoen Blz. 62  
Inleiding Blz. 63  
Zelfredzaamheid en zorg Blz. 64  
Wat willen we bereiken? Blz. 65  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 66  
Waar staan we nu? Blz. 67  
Wat was er in 2019 extra voor nodig? Blz. 68  
Financiële kaders Blz. 69  
Sport en bewegen Blz. 70  
Wat willen we bereiken? Blz. 71  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 72  
Waar staan we nu? Blz. 73  
Financiële kaders Blz. 74  
Wat was er in 2019 extra voor nodig? Blz. 75  
Samen redzaam, gezond meedoen - financieel Blz. 76  
Overzicht baten en lasten Blz. 77  
Leren en talent Blz. 78  
Inleiding Leren en talent Blz. 79  
Inleiding Blz. 80  
Leren Blz. 81  
Wat willen we bereiken? Blz. 82  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 83  
Waar staan we nu? Blz. 84  
Financiële kaders Blz. 85  
Wat was er in 2019 extra voor nodig? Blz. 86  
Kunst en cultuur Blz. 87  
Wat willen we bereiken? Blz. 88  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 89  
Waar staan we nu? Blz. 90  
Financiële kaders Blz. 91  
Wat was er in 2019 extra voor nodig? Blz. 92  
Leren en talent - financieel Blz. 93  
Overzicht baten en lasten Blz. 94  
Werk aan de winkel Blz. 95  
Inleiding Werk aan de winkel Blz. 96  
Inleiding Blz. 97  
Arbeidsparticipatie Blz. 98  
Wat willen we bereiken? Blz. 99  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 100  
Waar staan we nu? Blz. 101  
Financiële kaders Blz. 102  
Wat was er in 2019 extra voor nodig? Blz. 103  
Ondernemen Blz. 104  
Wat willen we bereiken? Blz. 105  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 106  
Waar staan we nu? Blz. 107  
Financiële kaders Blz. 108  
Wat was er in 2019 extra voor nodig? Blz. 109  
Werk aan de winkel - financieel Blz. 110  
Overzicht baten en lasten Blz. 111  
sub1 Blz. 112  
Bereikbaar en aantrekkelijk Blz. 113  
Inleiding Bereikbaar en aantrekkelijk Blz. 114  
Inleiding Blz. 115  
Mobiliteit Blz. 116  
Wat willen we bereiken? Blz. 117  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 118  
Waar staan we nu? Blz. 119  
Financiële kaders Blz. 120  
Wat was er in 2019 extra voor nodig? Blz. 121  
Landelijk gebied Blz. 122  
Wat willen we bereiken? Blz. 123  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 124  
Waar staan we nu? Blz. 125  
Financiële kaders Blz. 126  
Wat was er in 2019 extra voor nodig? Blz. 127  
Bereikbaar en aantrekkelijk - financieel Blz. 128  
Overzicht baten en lasten Blz. 129  
Duurzaam leven Blz. 130  
Inleiding Duurzaam leven Blz. 131  
Inleiding Blz. 132  
Duurzaamheid Blz. 133  
Wat willen we bereiken? Blz. 134  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 135  
Waar staan we nu? Blz. 136  
Financiële kaders Blz. 137  
Wat was er in 2019 extra voor nodig? Blz. 138  
Wonen en ruimte Blz. 139  
Wat willen we bereiken? Blz. 140  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 141  
Waar staan we nu? Blz. 142  
Financiële kaders Blz. 143  
Wat was er in 2019 extra voor nodig? Blz. 144  
Duurzaam leven - financieel Blz. 145  
Overzicht baten en lasten Blz. 146  
7. Programma's basisdeel Blz. 147  
Inleiding op de basisdeel Blz. 148  
Programma Bestuur & middelen Blz. 149  
Portefeuillehouders Blz. 150  
Algemeen Blz. 151  
Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 152  
Kengetallen Blz. 153  
Verbonden partijen Blz. 154  
Wat hebben we in 2019 gedaan? Blz. 155  
Beleidsindicatoren Blz. 156  
Overzicht baten en lasten Blz. 157  
Kosten van de overhead Blz. 158  
Bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting Blz. 159  
Programma Dienstverlening & burgerzaken Blz. 160  
Portefeuillehouder Blz. 161  
Algemeen Blz. 162  
Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 163  
Kengetallen Blz. 164  
Verbonden partijen Blz. 165  
Wat hebben we in 2019 gedaan? Blz. 166  
Beleidsindicatoren dienstverlening en burgerzaken Blz. 167  
Overzicht baten en lasten Blz. 168  
Programma Veiligheid Blz. 169  
Portefeuillehouder Blz. 170  
Algemeen Blz. 171  
Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 172  
Kengetallen Blz. 173  
Verbonden partijen Blz. 174  
Wat hebben we in 2019 gedaan? Blz. 175  
Beleidsindicatoren Blz. 176  
Overzicht baten en lasten Blz. 177  
Programma Openbare ruimte & mobiliteit Blz. 178  
Portefeuillehouder Blz. 179  
Algemeen Blz. 180  
Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 181  
Kengetallen Blz. 182  
Verbonden partijen Blz. 183  
Wat hebben we in 2019 gedaan? Blz. 184  
Beleidsindicatoren Blz. 185  
Overzicht baten en lasten Blz. 186  
Programma Economie Blz. 187  
Portefeuillehouder Blz. 188  
Algemeen Blz. 189  
Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 190  
Kengetallen Blz. 191  
Verbonden partijen Blz. 192  
Wat hebben we in 2019 gedaan? Blz. 193  
Beleidsindicatoren Blz. 194  
Overzicht baten en lasten Blz. 195  
Programma Onderwijs Blz. 196  
Portefeuillehouder Blz. 197  
Algemeen Blz. 198  
Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 199  
Kengetallen Blz. 200  
Verbonden partijen Blz. 201  
Wat hebben we in 2019 gedaan? Blz. 202  
Beleidsindicatoren Blz. 203  
Overzicht baten en lasten Blz. 204  
Programma Sport & accommodaties Blz. 205  
Portefeuillehouder Blz. 206  
Algemeen Blz. 207  
Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 208  
Kengetallen Blz. 209  
Verbonden partijen Blz. 210  
Wat hebben we in 2019 gedaan? Blz. 211  
Beleidsindicatoren Blz. 212  
Overzicht baten en lasten Blz. 213  
Programma Cultuur & recreatie Blz. 214  
Portefeuillehouder Blz. 215  
Algemeen Blz. 216  
Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 217  
Kengetallen Blz. 218  
Verbonden partijen Blz. 219  
Wat hebben we in 2019 gedaan? Blz. 220  
Beleidsindicatoren Blz. 221  
Overzicht baten en lasten Blz. 222  
Programma Sociaal domein Blz. 223  
Portefeuillehouder Blz. 224  
Algemeen Blz. 225  
Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 226  
Kengetallen Blz. 227  
Verbonden partijen Blz. 228  
Wat hebben we in 2019 gedaan? Blz. 229  
Beleidsindicatoren Blz. 230  
Overzicht baten en lasten Blz. 231  
Programma Milieu Blz. 232  
Portefeuillehouder Blz. 233  
Algemeen Blz. 234  
Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 235  
Kengetallen Blz. 236  
Verbonden partijen Blz. 237  
Wat hebben we in 2019 gedaan? Blz. 238  
Beleidsindicatoren Blz. 239  
Overzicht baten en lasten Blz. 240  
Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening Blz. 241  
Portefeuillehouder Blz. 242  
Algemeen Blz. 243  
Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen Blz. 244  
Kengetallen Blz. 245  
Verbonden partijen Blz. 246  
Wat hebben we in 2019 gedaan? Blz. 247  
Beleidsindicatoren Blz. 248  
Overzicht baten en lasten Blz. 249  
8. Paragrafen Blz. 250  
Lokale heffingen Blz. 251  
Lokale heffingen Blz. 252  
Overzicht belastingopbrengsten jaarrekening 2019 Blz. 253  
Bestaand beleid ten aanzien van de lokale heffingen Blz. 254  
Onroerende-zaakbelasting (OZB) Blz. 255  
Afvalstoffenheffing Blz. 256  
Rioolheffingen Blz. 257  
Reclamebelasting Blz. 258  
Toeristenbelasting Blz. 259  
Forensenbelasting Blz. 260  
Lokale lastendruk Blz. 261  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 262  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 263  
Inleiding Blz. 264  
Risicobeheersing en weerstandsvermogen Blz. 265  
Risicoprofiel en weerstandscapaciteit Blz. 266  
Kengetallen Blz. 267  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 268  
Kaders en cijfers Blz. 269  
Beleid en beheer Blz. 270  
Kwaliteit en financieel Blz. 271  
Financiering Blz. 272  
Financiering Blz. 273  
Verbonden partijen Blz. 274  
Inleiding Blz. 275  
Doelstellingen Blz. 276  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 277  
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Blz. 278  
Regio Twente Blz. 279  
Veiligheidsregio Twente Blz. 280  
Soweco Blz. 281  
Crematoria Twente Blz. 282  
Stadsbank Oost Nederland Blz. 283  
Omgevingsdienst Twente Blz. 284  
Coöperaties en vennootschappen Blz. 285  
Cogas Blz. 286  
Enexis Holding N.V. Blz. 287  
Vordering op Enexis B.V. Blz. 288  
CBL Vennootschap B.V. Blz. 289  
Verkoop Vennootschap B.V. Blz. 290  
CSV Amsterdam B.V. Blz. 291  
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Blz. 292  
Twence B.V. Blz. 293  
Wadinko Blz. 294  
BNG Blz. 295  
NV ROVA Holding Blz. 296  
Overige verbonden partijen Blz. 297  
Euregio Blz. 298  
Verbonden partijen gemeente Tubbergen Blz. 299  
Risico's verbonden partijen Blz. 300  
Grondbeleid Blz. 301  
Grondbeleid Blz. 302  
Bedrijfsvoering Blz. 303  
Beleidsindicatoren Blz. 304  
Informatieveiligheid en privacy Blz. 305  
9. Jaarrekening 2019 Blz. 306  
Balans Blz. 307  
Inleiding Blz. 308  
Balans Blz. 309  
Overzicht van baten en lasten Blz. 310  
Overzicht van baten en lasten Blz. 311  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 312  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 313  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 314  
Balans Blz. 315  
Toelichting op de balans per 31 december Blz. 316  
Vaste activa Blz. 317  
Vlottende activa Blz. 318  
Vaste passiva Blz. 319  
sub2 Blz. 320  
sub2 Blz. 321  
sub3 Blz. 322  
sub3 Blz. 323  
sub3 Blz. 324  
sub3 Blz. 325  
Toelichting en analyse op de baten en lasten Blz. 326  
Baten en lasten Blz. 327  
Inleiding Blz. 328  
10. Bijlagen bij de jaarrekening Blz. 329  
Bijlage 1: Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 330  
Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 331  
sub1 Blz. 332  
Bijlage 2: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Blz. 333  
Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Blz. 334  
Bijlage 3: Single information Single audit (SiSa) Blz. 335  
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie Blz. 336  
Bijlage 4: Investeren Met Gemeenten (IMG) Blz. 337  
IMG Blz. 338  
Bijlage 5: Overzicht taakvelden Blz. 339  
Overzicht taakvelden Blz. 340  
Bijlage 6: Toelichting beleidsindicatoren Blz. 341  
Toelichting beleidsindicatoren Blz. 342  
11. Overige gegevens Blz. 343  
Controleverklaring Blz. 344  
Controleverklaring Blz. 345  
Raadsvoorstel en raadsbesluit Blz. 346  
Raadsvoorstel- en besluit Blz. 347