6. Kern overstijgende agenda

Inleiding op kernoverstijgende agenda

Inleiding op kernoverstijgende agenda

In de volgende hoofdstukken ziet u de kernoverstijgende agenda’s. Elke kernoverstijgende agenda kent twee kernoverstijgende thema’s. De kernoverstijgende thema’s zijn ontstaan door de input uit de thematour, de bestaande overleggen met maatschappelijke organisaties en thema’s die zijn besproken tijdens de kernavonden.  In de kernoverstijgende thema’s wordt voor overstijgende beleidsthema’s aangegeven welke mijlpalen er in 2019 zijn gehaald.

 

De opbouw van de onderdelen kernoverstijgende thema's is als volgt:

  • Wat willen we bereiken?
  • Wat hebben er daarvoor gedaan?
  • Waar staan we nu?
  • Financiële kaders

 

Toelichting op onderdeel 'Waar staan we nu?

Per kernoverstijgende thema is aangegeven wat we willen bereiken.  Door allerlei inspanningen in samenhang uit te voeren  gaan we sturen  (en daar waar nodig bijsturen) om deze doelen te kunnen realiseren aan het einde van deze coalitieperiode. In het onderdeel 'Waar staan we nu?' geven wij aan waar wij staan ten opzichte van de genoemde doelen.