Sitemap

Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1  
Begroting 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Leeswijzer Blz. 7  
Basisbegroting Blz. 8  
Van perspectiefnota 2020 naar begroting 2020 Blz. 9  
Opbouw van het hoofdstuk Blz. 10  
Opbouw van het hoofdstuk Blz. 11  
Uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2020 Blz. 12  
1. Meerjarig saldo perspectiefnota 2020 Blz. 13  
Meerjarig saldo perspectiefnota 2020 Blz. 14  
2. Mutaties bestaand beleid Blz. 15  
Mutaties bestaand beleid Blz. 16  
Conclusies herzien meerjarig saldo na mutaties bestaand beleid Blz. 17  
3. Denkrichtingen/ombuigingsmaatregelen Blz. 18  
Denkrichtingen/ombuigingsmaatregelen Blz. 19  
4. Specifieke mutaties Blz. 20  
Specifieke mutaties Blz. 21  
5. Herzien meerjarig saldo Blz. 22  
Herzien meerjarig saldo Blz. 23  
6. Actualisatie Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT 2.0) - Begroting in balans Blz. 24  
Inleiding Blz. 25  
Actualisatie Blz. 26  
7. Incidenteel beschikbare middelen waaronder de (belangrijkste) reserves Blz. 27  
Incidenteel beschikbare middelen waaronder de (belangrijkste) reserves Blz. 28  
Totaaloverzicht beschikbare algemene incidentele middelen Blz. 29  
Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) Blz. 30  
Inleiding Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) Blz. 31  
Hoe werken wij samen? Blz. 32  
Begroting 2020: Hoe werken wij samen? Blz. 33  
Wat willen we bereiken? Blz. 34  
Hoe gaan we dat bereiken? Blz. 35  
Financiële kaders Blz. 36  
Omgevingswet Blz. 37  
Kernagenda's Blz. 38  
Inleiding op de kernagenda Blz. 39  
Inleiding op de kernagenda Blz. 40  
Albergen Blz. 41  
Albergen Blz. 42  
Financiële kaders Blz. 43  
Fleringen Blz. 44  
Fleringen Blz. 45  
Financiële kaders Blz. 46  
Geesteren Blz. 47  
Geesteren Blz. 48  
Financiële kaders Blz. 49  
Harbrinkhoek/Mariaparochie Blz. 50  
Harbrinkhoek Blz. 51  
Financiële kaders Blz. 52  
Langeveen Blz. 53  
Langeveen Blz. 54  
Financiële kaders Blz. 55  
Manderveen Blz. 56  
Manderveen Blz. 57  
Financiële kaders Blz. 58  
Reutum Blz. 59  
Reutum Blz. 60  
Financiële kaders Blz. 61  
Tubbergen Blz. 62  
Tubbergen Blz. 63  
Financiële kaders Blz. 64  
Vasse Blz. 65  
Vasse Blz. 66  
Financiële kaders Blz. 67  
Kernagenda's - financieel Blz. 68  
Financiële kaders kernagenda's Blz. 69  
Kern overstijgende agenda Blz. 70  
Inleiding op kernoverstijgende agenda Blz. 71  
Inleiding op kernoverstijgende agenda Blz. 72  
Samen redzaam, gezond meedoen Blz. 73  
Inleiding Samen redzaam, gezond meedoen Blz. 74  
Inleiding Blz. 75  
Langer gezond Blz. 76  
Wat willen we bereiken? Blz. 77  
Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 78  
Financiële kaders uit begroting 2019/Perspectiefnota 2020 Blz. 79  
Wat is er in 2020 extra voor nodig? Blz. 80  
Versterken sociale basis Blz. 81  
Wat willen we bereiken? Blz. 82  
Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 83  
Financiële kaders uit begroting 2019 Blz. 84  
Wat is er in 2020 extra voor nodig? Blz. 85  
Zorg meer nabij Blz. 86  
Wat willen we bereiken? Blz. 87  
Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 88  
Financiële kaders uit begroting 2019 Blz. 89  
Wat is er in 2020 extra voor nodig? Blz. 90  
Meer inwoners kunnen meedoen Blz. 91  
Wat willen we bereiken? Blz. 92  
Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 93  
Financiële kaders uit begroting 2019 Blz. 94  
Wat is er in 2020 extra voor nodig? Blz. 95  
Samen redzaam, gezond meedoen - financieel Blz. 96  
Financiële kaders Ambitie Samen redzaam, gezond meedoen Blz. 97  
Werk aan de winkel Blz. 98  
Inleiding Werk aan de winkel Blz. 99  
Inleiding Blz. 100  
Leren Blz. 101  
Wat willen we bereiken? Blz. 102  
Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 103  
Financiële kaders uit de begroting 2019 Blz. 104  
Wat is er in 2020 extra voor nodig? Blz. 105  
Ondernemen Blz. 106  
Wat willen we bereiken? Blz. 107  
Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 108  
Financiële kaders uit begroting 2019 Blz. 109  
Wat is er in 2020 extra voor nodig? Blz. 110  
Vrijetijdseconomie Blz. 111  
Wat willen we bereiken? Blz. 112  
Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 113  
Financiële kaders uit begroting 2019 Blz. 114  
Wat is er in 2020 extra voor nodig? Blz. 115  
Werk aan de winkel - financieel Blz. 116  
Financiële kaders Ambitie Werk aan de winkel Blz. 117  
Bereikbaar en aantrekkelijk Blz. 118  
Inleiding Bereikbaar en aantrekkelijk Blz. 119  
Inleiding Blz. 120  
Mobiliteit Blz. 121  
Wat willen we bereiken? Blz. 122  
Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 123  
Financiële kaders uit begroting 2019 Blz. 124  
Wat is er in 2020 extra voor nodig? Blz. 125  
Landelijk gebied Blz. 126  
Wat willen we bereiken? Blz. 127  
Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 128  
Financiële kaders uit begroting 2019 Blz. 129  
Wat is er in 2020 extra voor nodig? Blz. 130  
Bereikbaar en aantrekkelijk - financieel Blz. 131  
Financiële kaders Ambitie Bereikbaar en aantrekkelijk Blz. 132  
Duurzaam leven Blz. 133  
Inleiding Duurzaam leven Blz. 134  
Inleiding Blz. 135  
Duurzaamheid Blz. 136  
Wat willen we bereiken? Blz. 137  
Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 138  
Financiële kaders uit begroting 2019 Blz. 139  
Wat is er in 2020 extra voor nodig? Blz. 140  
Wonen en ruimte Blz. 141  
Wat willen we bereiken? Blz. 142  
Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 143  
Financiële kaders uit begroting 2019 Blz. 144  
Wat is er in 2020 extra voor nodig? Blz. 145  
Maatschappelijk vastgoed Blz. 146  
Wat willen we bereiken? Blz. 147  
Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 148  
Financiële kaders uit begroting 2019/Perspectiefnota 2020 Blz. 149  
Wat is er in 2020 extra voor nodig? Blz. 150  
Duurzaam leven - financieel Blz. 151  
Financiële kaders Ambitie Duurzaam leven Blz. 152  
Kernoverstijgende agenda's - financieel Blz. 153  
Financiële kaders kernoverstijgende agenda's Blz. 154  
Wat gaat het extra kosten in 2020? Blz. 155  
Financiële kaders MAT Blz. 156  
Basisbegroting Blz. 157  
Inleiding op de basisbegroting Blz. 158  
Programma Bestuur & middelen Blz. 159  
Informatie Programma Bestuur & middelen (klik hier) Blz. 160  
Portefeuillehouders Blz. 161  
Algemeen Blz. 162  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 163  
Kengetallen Blz. 164  
Verbonden partijen Blz. 165  
Actuele ontwikkelingen Blz. 166  
Beleidsindicatoren Blz. 167  
Begroting 2020: overzicht baten en lasten Blz. 168  
Denkrichtingen Blz. 169  
Nieuw beleid Blz. 170  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 171  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 172  
Programma Dienstverlening & burgerzaken Blz. 173  
Informatie Programma Dienstverlening & burgerzaken (klik hier) Blz. 174  
Portefeuillehouder Blz. 175  
Algemeen Blz. 176  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 177  
Kengetallen Blz. 178  
Verbonden partijen Blz. 179  
Actuele ontwikkelingen Blz. 180  
Beleidsindicatoren dienstverlening en burgerzaken Blz. 181  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 182  
Denkrichtingen Blz. 183  
Nieuw beleid Blz. 184  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 185  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 186  
Programma Veiligheid Blz. 187  
Informatie Programma Veiligheid (klik hier) Blz. 188  
Portefeuillehouder Blz. 189  
Algemeen Blz. 190  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 191  
Kengetallen Blz. 192  
Verbonden partijen Blz. 193  
Actuele ontwikkelingen Blz. 194  
Beleidsindicatoren Blz. 195  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 196  
Denkrichtingen Blz. 197  
Nieuw beleid Blz. 198  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 199  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 200  
Programma Openbare ruimte & mobiliteit Blz. 201  
Informatie Programma Openbare ruimte & mobiliteit (klik hier) Blz. 202  
Portefeuillehouder Blz. 203  
Algemeen Blz. 204  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 205  
Kengetallen Blz. 206  
Verbonden partijen Blz. 207  
Actuele ontwikkelingen Blz. 208  
Beleidsindicatoren Blz. 209  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 210  
Denkrichtingen Blz. 211  
Nieuw beleid Blz. 212  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 213  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 214  
Programma Economie Blz. 215  
Informatie Programma Economie (klik hier) Blz. 216  
Portefeuillehouder Blz. 217  
Algemeen Blz. 218  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 219  
Kengetallen Blz. 220  
Verbonden partijen Blz. 221  
Actuele ontwikkelingen Blz. 222  
Beleidsindicatoren Blz. 223  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 224  
Denkrichtingen Blz. 225  
Nieuw beleid Blz. 226  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 227  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 228  
Programma Onderwijs Blz. 229  
Informatie Programma Onderwijs (klik hier) Blz. 230  
Portefeuillehouder Blz. 231  
Algemeen Blz. 232  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 233  
Kengetallen Blz. 234  
Verbonden partijen Blz. 235  
Actuele ontwikkelingen Blz. 236  
Beleidsindicatoren Blz. 237  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 238  
Denkrichtingen Blz. 239  
Nieuw beleid Blz. 240  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 241  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 242  
Programma Sport & accommodaties Blz. 243  
Informatie Programma Sport & accommodaties (klik hier) Blz. 244  
Portefeuillehouder Blz. 245  
Algemeen Blz. 246  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 247  
Kengetallen Blz. 248  
Verbonden partijen Blz. 249  
Actuele ontwikkelingen Blz. 250  
Beleidsindicatoren Blz. 251  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 252  
Denkrichtingen Blz. 253  
Nieuw beleid Blz. 254  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 255  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 256  
Programma Cultuur & recreatie Blz. 257  
Informatie Programma Cultuur & recreatie (klik hier) Blz. 258  
Portefeuillehouder Blz. 259  
Algemeen Blz. 260  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 261  
Kengetallen Blz. 262  
Verbonden partijen Blz. 263  
Actuele ontwikkelingen Blz. 264  
Beleidsindicatoren Blz. 265  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 266  
Denkrichtingen Blz. 267  
Nieuw beleid Blz. 268  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 269  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 270  
Programma Sociaal domein Blz. 271  
Informatie Programma Sociaal domein (klik hier) Blz. 272  
Portefeuillehouder Blz. 273  
Algemeen Blz. 274  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 275  
Kengetallen Blz. 276  
Verbonden partijen Blz. 277  
Actuele ontwikkelingen Blz. 278  
Beleidsindicatoren Blz. 279  
Begroting 2020 -overzicht baten en lasten Blz. 280  
Denkrichtingen Blz. 281  
Nieuw beleid Blz. 282  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 283  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 284  
Programma Milieu Blz. 285  
Informatie Programma Milieu (klik hier) Blz. 286  
Portefeuillehouder Blz. 287  
Algemeen Blz. 288  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 289  
Kengetallen Blz. 290  
Verbonden partijen Blz. 291  
Actuele ontwikkelingen Blz. 292  
Beleidsindicatoren Blz. 293  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 294  
Denkrichtingen Blz. 295  
Nieuw beleid Blz. 296  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 297  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 298  
Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening Blz. 299  
Informatie Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening (klik hier) Blz. 300  
Portefeuillehouder Blz. 301  
Algemeen Blz. 302  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 303  
Kengetallen Blz. 304  
Verbonden partijen Blz. 305  
Actuele ontwikkelingen Blz. 306  
Beleidsindicatoren Blz. 307  
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten Blz. 308  
Denkrichtingen Blz. 309  
Nieuw beleid Blz. 310  
Meerjarig finanacieel beeld: vooruitkijken Blz. 311  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 312  
Paragrafen Blz. 313  
Lokale heffingen Blz. 314  
Lokale heffingen Blz. 315  
Overzicht belastingopbrengsten begroting 2019 Blz. 316  
Bestaand beleid ten aanzien van de lokale heffingen Blz. 317  
Onroerende-zaakbelasting (OZB) Blz. 318  
Afvalstoffenheffing Blz. 319  
Rioolheffingen Blz. 320  
Reclamebelasting Blz. 321  
Toeristenbelasting Blz. 322  
Forensenbelasting Blz. 323  
Lokale lastendruk Blz. 324  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 325  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 326  
Inleiding Blz. 327  
Risicobeheersing en weerstandsvermogen Blz. 328  
Risicoprofiel en weerstandscapaciteit Blz. 329  
Kengetallen Blz. 330  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 331  
Inleiding Blz. 332  
Kaders en cijfers Blz. 333  
Beleid en beheer Blz. 334  
Kwaliteit en financieel Blz. 335  
Financiering Blz. 336  
Financiering Blz. 337  
Verbonden partijen Blz. 338  
Verbonden partijen Blz. 339  
Verbonden partijen gemeente Tubbergen Blz. 340  
Risico's verbonden partijen Blz. 341  
Grondbeleid Blz. 342  
Grondbeleid Blz. 343  
Bedrijfsvoering Blz. 344  
Bedrijfsvoering Blz. 345  
Financiele begroting Blz. 346  
Overzicht baten en lasten Blz. 347  
Overzicht baten en lasten Blz. 348  
Overzicht van baten en lasten per programma Blz. 349  
Overzicht van baten en lasten per programma Blz. 350  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 351  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 352  
Staat van incidentele baten en lasten Blz. 353  
Staat van incidentele baten en lasten Blz. 354  
Structureel begrotingssaldo Tubbergen Blz. 355  
Structureel begrotingssaldo Tubbergen Blz. 356  
Meerjarenbalans Blz. 357  
Meerjarenbalans Blz. 358  
Overzicht taakvelden Blz. 359  
Overzicht Taakvelden Blz. 360  
Bijlagen Blz. 361  
Bijlage 1: Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 362  
Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 363  
Bijlage 2: Vaststellen begroting Blz. 364  
Vaststellen begroting Blz. 365