Kern overstijgende agenda

Inleiding op kernoverstijgende agenda

Inleiding op kernoverstijgende agenda

In de volgende hoofdstukken ziet u de kernoverstijgende agenda’s. Elke kernoverstijgende agenda kent  kernoverstijgende thema’s. De kernoverstijgende thema’s zijn in 2019 ontstaan door de input uit de thematour, de bestaande overleggen met maatschappelijke organisaties en thema’s die zijn besproken tijdens de kernavonden. In de kernoverstijgende thema’s wordt voor overstijgende beleidsthema’s aangegeven wat er in 2020 op de agenda staat en welke bijdrage de gemeente in 2020 doet.

 

Wijzigingen WAS - WORDT lijst MAT 2.0

Ten opzichte van de begroting van 2019 zijn er wat wijzigingen geweest ten aanzien van de structuur van een aantal onderdelen en daarmee de plek in de begroting 2020 van deze onderdelen. Datzelfde geldt voor een aantal inspanningen, die gezien hun aard en de positionering van de uitvoering hiervan, beter op hun plek zijn in de Basisbegroting. In de tabel hieronder is terug te vinden waar deze gebleven zijn in de begroting van 2020.

Was

 

Wordt

Programma Leren en Talent

 

Komt als programma niet terug in het MAT, de inspanningen komen in andere programma’s / thema’s terug (zie hieronder).

 

Thema Leren

Als apart thema “Leren” onder programma Werk aan de winkel.

 

Kunst en cultuur

Onder SRGM “Lang gezond” voor wat betreft cultuurakkoord.

De volgende inspanningen zijn naar de basisbegroting gegaan (Programma Cultuur & recreatie):

 • Gemeente Tubbergen ontvangt over de periode 2017 t/m 2020 subsidie van de provincie Overijssel in het kader van het project ‘Cultuur aan de basis’ voor alle basisscholen in Tubbergen.
 • De gemeente Tubbergen heeft met de Stichting Federatie van Muziekgezelschappen Tubbergen en Kaliber Kunstenschool Enschede voor de periode 1-1-2017 t/m 1-7-2022 een overeenkomst gesloten tot het verzorgen van muziekonderwijs tot de leeftijd van 21 jaar.
 • De gemeente Tubbergen heeft met de Stichting Bibliotheek Tubbergen voor de jaren 2017-2021 afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk.

 

Cultuurprofiel

Onder vrijetijdseconomie

Programma Werk aan de winkel

Arbeidsparticipatie

Onder Samen Redzaam, Gezond Meedoen (SGRM) - Meer inwoners doen mee.

 

 

Nieuwe themalijn “Duurzaam Leven – Maatschappelijk Vastgoed met daaronder de inspanningen: handreiking ontwikkelingen maatschappelijk vastgoed, robuuste sportstructuur en de afspraken met SSRT.

Programma SRGM “Sport en bewegen”

Afspraken met SSRT

Onder nieuw programma “Duurzaam Leven – Maatschappelijk Vastgoed”.

Programma Bereikbaar en aantrekkelijk “Mobiliteit”

 

De volgende inspanningen zijn naar de basisbegroting gegaan (Programma Openbare ruimte & mobiliteit):

 • Het stimuleren van het fietsgebruik.
 • Het veiliger maken van en verbeteren van fietsvoorzieningen.
 • Het verbeteren en uitbreiden van de communicatie over verkeersgedrag en verkeersmaatregelen.

 

De volgende inspanning is naar de basisbegroting gegaan (Programma Milieu):

 • Uitvoering geven aan de pilot “Twents bermgras verrijkt bodemleven” binnen het plan van aanpak Circulair Terreinbeheer.

Programma Duurzaam Leven “Duurzaamheid”

 

De volgende inspanningen zij naar de basisbegroting gegaan (Programma Milieu):

 • We gaan zelf het goede voorbeeld geven door de gemeentelijke gebouwen op te werken naar energielabel A en te voorzien van duurzame energie.
 • We stellen een revolverend ‘Duurzaamheidsfonds Tubbergen’  in met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie.
 • Op basis van monitoring en evaluaties gaan we indien nodig het afvalbeleid (de wijze van inzamelen) bijstellen.
 • Vervolg ketenproject (Asbestschakel).
 • Gratis wegbrengen asbest particulieren.