Begroting 2020

Welkom op de portal van de begroting 2020! Deze programmabegroting kijkt vooruit naar de komende jaren. In de inleiding is informatie over de opbouw en inhoud van deze pagina's nader toegelicht.