Sitemap

Sitemap

Begroting 2019 Blz. 1  
Begroting 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Leeswijzer Blz. 7  
Basisbegroting Blz. 8  
Van financiële tussenrapportage 2018-2021 naar begroting 2019 Blz. 9  
Opbouw van het hoofdstuk Blz. 10  
Opbouw van het hoofdstuk Blz. 11  
1. Meerjarig saldo financiële tussenrapportage 2018-2021 Blz. 12  
Meerjarig saldo financiële tussenrapportage 2018-2021 Blz. 13  
2. Mutaties bestaand beleid Blz. 14  
Mutaties bestaand beleid Blz. 15  
3. Specifieke mutaties Blz. 16  
Specifieke mutaties Blz. 17  
4. Nieuw beleid/intensivering van beleid/MAT Blz. 18  
Nieuw beleid/intensivering van beleid/MAT Blz. 19  
5. Herzien meerjarig saldo Blz. 20  
Herzien meerjarig saldo Blz. 21  
6. Incidenteel beschikbare middelen waaronder de (belangrijkste) reserves Blz. 22  
Incidenteel beschikbare middelen waaronder de (belangrijkste) reserves Blz. 23  
Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) Blz. 24  
Inleiding Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) Blz. 25  
Hoe werken wij samen? Blz. 26  
Begroting 2019: Hoe werken wij samen? Blz. 27  
Wat willen we bereiken Blz. 28  
Hoe gaan we dat bereiken? Blz. 29  
Financiële kaders Blz. 30  
Omgevingswet Blz. 31  
Kernagenda's Blz. 32  
Inleiding op de kernagenda Blz. 33  
Inleiding op de kernagenda Blz. 34  
Albergen Blz. 35  
Albergen Blz. 36  
Financiële kaders Blz. 37  
Fleringen Blz. 38  
Fleringen Blz. 39  
Financiële kaders Blz. 40  
Geesteren Blz. 41  
Geesteren Blz. 42  
Financiële kaders Blz. 43  
Harbrinkhoek/Mariaparochie Blz. 44  
Harbrinkhoek Blz. 45  
Financiële kaders Blz. 46  
Langeveen Blz. 47  
Langeveen Blz. 48  
Financiële kaders Blz. 49  
Manderveen Blz. 50  
Manderveen Blz. 51  
Financiële kaders Blz. 52  
Reutum Blz. 53  
Reutum Blz. 54  
Financiële kaders Blz. 55  
Tubbergen Blz. 56  
Tubbergen Blz. 57  
Financiële kaders Blz. 58  
Vasse Blz. 59  
Vasse Blz. 60  
Financiële kaders Blz. 61  
Kernagenda's - financieel Blz. 62  
Financiële kaders kernagenda's Blz. 63  
Kern overstijgende agenda Blz. 64  
Inleiding op kernoverstijgende agenda Blz. 65  
Inleiding op kernoverstijgende agenda Blz. 66  
Samen redzaam, gezond meedoen Blz. 67  
Inleiding Samen redzaam, gezond meedoen Blz. 68  
Inleiding Blz. 69  
Zelfredzaamheid en zorg Blz. 70  
Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? Blz. 71  
Wat willen we bereiken? Blz. 72  
Wat doen we er al voor (stand van zaken)? Blz. 73  
Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 74  
Financiële kaders uit begroting 2018/overdrachtsdocument 2018-2019 Blz. 75  
Wat is er in 2019 extra voor nodig? Blz. 76  
Sport en bewegen Blz. 77  
Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? Blz. 78  
Wat willen we bereiken? Blz. 79  
Wat doen we er al voor (stand van zaken)? Blz. 80  
Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 81  
Financiële kaders uit begroting 2018/overdrachtsdocument 2018-2019 Blz. 82  
Wat is er in 2019 extra voor nodig? Blz. 83  
Samen redzaam, gezond meedoen - financieel Blz. 84  
Financiële kaders Ambitie Samen redzaam, gezond meedoen Blz. 85  
Leren en talent Blz. 86  
Inleiding Leren en talent Blz. 87  
Inleiding Blz. 88  
Leren Blz. 89  
Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? Blz. 90  
Wat willen we bereiken? Blz. 91  
Wat doen we er al voor (stand van zaken)? Blz. 92  
Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 93  
Financiële kaders uit begroting 2018/overdrachtsdocument 2018-2019 Blz. 94  
Wat is er in 2019 extra voor nodig? Blz. 95  
Kunst en cultuur Blz. 96  
Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? Blz. 97  
Wat willen we bereiken? Blz. 98  
Wat doen we er al voor (stand van zaken)? Blz. 99  
Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 100  
Financiële kaders uit begroting 2018/overdrachtsdocument 2018-2019 Blz. 101  
Wat is er in 2019 extra voor nodig? Blz. 102  
Leren en talent - financieel Blz. 103  
Financiële kaders Ambitie Leren en talent Blz. 104  
Werk aan de winkel Blz. 105  
Inleiding Werk aan de winkel Blz. 106  
Inleiding Blz. 107  
Arbeidsparticipatie Blz. 108  
Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? Blz. 109  
Wat willen we bereiken? Blz. 110  
Wat doen we er al voor (stand van zaken)? Blz. 111  
Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 112  
Financiële kaders uit begroting 2018/overdrachtsdocument 2018-2019 Blz. 113  
Wat is er in 2019 extra voor nodig? Blz. 114  
Ondernemen Blz. 115  
Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? Blz. 116  
Wat willen we bereiken? Blz. 117  
Wat doen we er al voor (stand van zaken)? Blz. 118  
Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 119  
Financiële kaders uit begroting 2018/overdrachtsdocument 2018-2019 Blz. 120  
Wat is er in 2019 extra voor nodig? Blz. 121  
Werk aan de winkel - financieel Blz. 122  
Financiële kaders Ambitie Werk aan de winkel Blz. 123  
Bereikbaar en aantrekkelijk Blz. 124  
Inleiding Bereikbaar en aantrekkelijk Blz. 125  
Inleiding Blz. 126  
Mobiliteit Blz. 127  
Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? Blz. 128  
Wat willen we bereiken? Blz. 129  
Wat doen we er al voor (stand van zaken)? Blz. 130  
Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 131  
Financiële kaders uit begroting 2018/overdrachtsdocument 2018-2019 Blz. 132  
Wat is er in 2019 extra voor nodig? Blz. 133  
Landelijk gebied Blz. 134  
Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? Blz. 135  
Wat willen we bereiken? Blz. 136  
Wat doen we er al voor (stand van zaken)? Blz. 137  
Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 138  
Financiële kaders uit begroting 2018/overdrachtsdocument 2018-2019 Blz. 139  
Wat is er in 2019 extra voor nodig? Blz. 140  
Bereikbaar en aantrekkelijk - financieel Blz. 141  
Financiële kaders Ambitie Bereikbaar en aantrekkelijk Blz. 142  
Duurzaam leven Blz. 143  
Inleiding Duurzaam leven Blz. 144  
Inleiding Blz. 145  
Duurzaamheid Blz. 146  
Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? Blz. 147  
Wat willen we bereiken? Blz. 148  
Wat doen we er al voor (stand van zaken)? Blz. 149  
Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 150  
Financiële kaders uit begroting 2018/overdrachtsdocument 2018-2019 Blz. 151  
Wat is er in 2019 extra voor nodig? Blz. 152  
Wonen en ruimte Blz. 153  
Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? Blz. 154  
Wat willen we bereiken? Blz. 155  
Wat doen we er al voor (stand van zaken)? Blz. 156  
Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet? Blz. 157  
Financiële kaders uit begroting 2018/overdrachtsdocument 2018-2019 Blz. 158  
Wat is er in 2019 extra voor nodig? Blz. 159  
Duurzaam leven - financieel Blz. 160  
Financiële kaders Ambitie Duurzaam leven Blz. 161  
Kernoverstijgende agenda's - financieel Blz. 162  
Financiële kaders kernoverstijgende agenda's Blz. 163  
Wat gaat het extra kosten in 2019? Blz. 164  
Financiële kaders MAT Blz. 165  
Basisbegroting Blz. 166  
Inleiding op de basisbegroting Blz. 167  
Programma Bestuur & middelen Blz. 168  
Informatie Programma Bestuur & middelen (klik hier) Blz. 169  
Portefeuillehouders Blz. 170  
Algemeen Blz. 171  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 172  
Kengetallen Blz. 173  
Verbonden partijen Blz. 174  
Actuele ontwikkelingen Blz. 175  
Beleidsindicatoren Blz. 176  
Begroting 2019: overzicht baten en lasten Blz. 177  
Nieuw beleid Blz. 178  
Wat gaan we in 2019 doen? Blz. 179  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 180  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 181  
Programma Dienstverlening & burgerzaken Blz. 182  
Informatie Programma Dienstverlening & burgerzaken (klik hier) Blz. 183  
Portefeuillehouder Blz. 184  
Algemeen Blz. 185  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 186  
Kengetallen Blz. 187  
Verbonden partijen Blz. 188  
Actuele ontwikkelingen Blz. 189  
Beleidsindicatoren dienstverlening en burgerzaken Blz. 190  
Begroting 2019 - overzicht baten en lasten Blz. 191  
Nieuw beleid Blz. 192  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 193  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 194  
Programma Veiligheid Blz. 195  
Informatie Programma Veiligheid (klik hier) Blz. 196  
Portefeuillehouder Blz. 197  
Algemeen Blz. 198  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 199  
Kengetallen Blz. 200  
Verbonden partijen Blz. 201  
Actuele ontwikkelingen Blz. 202  
Beleidsindicatoren Blz. 203  
Begroting 2019 - overzicht baten en lasten Blz. 204  
Nieuw beleid Blz. 205  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 206  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 207  
Programma Openbare ruimte & mobiliteit Blz. 208  
Informatie Programma Openbare ruimte & mobiliteit (klik hier) Blz. 209  
Portefeuillehouder Blz. 210  
Algemeen Blz. 211  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 212  
Kengetallen Blz. 213  
Verbonden partijen Blz. 214  
Actuele ontwikkelingen Blz. 215  
Beleidsindicatoren Blz. 216  
Begroting 2019 - overzicht baten en lasten Blz. 217  
Nieuw beleid Blz. 218  
Wat gaan we in 2019 doen? Blz. 219  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 220  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 221  
Programma Economie Blz. 222  
Informatie Programma Economie (klik hier) Blz. 223  
Portefeuillehouder Blz. 224  
Algemeen Blz. 225  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 226  
Kengetallen Blz. 227  
Verbonden partijen Blz. 228  
Actuele ontwikkelingen Blz. 229  
Beleidsindicatoren Blz. 230  
Begroting 2019 - overzicht baten en lasten Blz. 231  
Nieuw beleid Blz. 232  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 233  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 234  
Programma Onderwijs Blz. 235  
Informatie Programma Onderwijs (klik hier) Blz. 236  
Portefeuillehouder Blz. 237  
Algemeen Blz. 238  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 239  
Kengetallen Blz. 240  
Verbonden partijen Blz. 241  
Actuele ontwikkelingen Blz. 242  
Beleidsindicatoren Blz. 243  
Begroting 2019 - overzicht baten en lasten Blz. 244  
Nieuw beleid Blz. 245  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 246  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 247  
Programma Sport & accommodaties Blz. 248  
Informatie Programma Sport & accommodaties (klik hier) Blz. 249  
Portefeuillehouder Blz. 250  
Algemeen Blz. 251  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 252  
Kengetallen Blz. 253  
Verbonden partijen Blz. 254  
Actuele ontwikkelingen Blz. 255  
Beleidsindicatoren Blz. 256  
Begroting 2019 - overzicht baten en lasten Blz. 257  
Nieuw beleid Blz. 258  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 259  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 260  
Programma Cultuur & recreatie Blz. 261  
Informatie Programma Cultuur & recreatie (klik hier) Blz. 262  
Portefeuillehouder Blz. 263  
Algemeen Blz. 264  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 265  
Kengetallen Blz. 266  
Verbonden partijen Blz. 267  
Actuele ontwikkelingen Blz. 268  
Beleidsindicatoren Blz. 269  
Begroting 2019 - overzicht baten en lasten Blz. 270  
Nieuw beleid Blz. 271  
Wat gaan we in 2019 doen? Blz. 272  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 273  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 274  
Programma Sociaal domein Blz. 275  
Informatie Programma Sociaal domein (klik hier) Blz. 276  
Portefeuillehouder Blz. 277  
Algemeen Blz. 278  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 279  
Kengetallen Blz. 280  
Verbonden partijen Blz. 281  
Actuele ontwikkelingen Blz. 282  
Beleidsindicatoren Blz. 283  
Begroting 2019 - overzicht baten en lasten Blz. 284  
Nieuw beleid Blz. 285  
Wat gaan we in 2019 doen? Blz. 286  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 287  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 288  
Programma Milieu Blz. 289  
Informatie Programma Milieu (klik hier) Blz. 290  
Portefeuillehouder Blz. 291  
Algemeen Blz. 292  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 293  
Kengetallen Blz. 294  
Verbonden partijen Blz. 295  
Actuele ontwikkelingen Blz. 296  
Beleidsindicatoren Blz. 297  
Begroting 2019 - overzicht baten en lasten Blz. 298  
Nieuw beleid Blz. 299  
Wat gaan we in 2019 doen? Blz. 300  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 301  
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Blz. 302  
Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening Blz. 303  
Informatie Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening (klik hier) Blz. 304  
Portefeuillehouder Blz. 305  
Algemeen Blz. 306  
Vastgestelde beleidsnota's Blz. 307  
Kengetallen Blz. 308  
Verbonden partijen Blz. 309  
Actuele ontwikkelingen Blz. 310  
Beleidsindicatoren Blz. 311  
Begroting 2019 - overzicht baten en lasten Blz. 312  
Nieuw beleid Blz. 313  
Wat gaan we in 2019 doen? Blz. 314  
Meerjarig finanacieel beeld: vooruitkijken Blz. 315  
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Blz. 316  
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 317  
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 318  
Onvoorzien Blz. 319  
Paragrafen Blz. 320  
Lokale heffingen Blz. 321  
Lokale heffingen Blz. 322  
Overzicht belastingopbrengsten begroting 2019 Blz. 323  
Bestaand beleid ten aanzien van de lokale heffingen Blz. 324  
Onroerende-zaakbelasting (OZB) Blz. 325  
Afvalstoffenheffing Blz. 326  
Rioolheffingen Blz. 327  
Reclamebelasting Blz. 328  
Toeristenbelasting Blz. 329  
Forensenbelasting Blz. 330  
Lokale lastendruk Blz. 331  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 332  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 333  
Inleiding Blz. 334  
Risicobeheersing en weerstandsvermogen Blz. 335  
Risicoprofiel en weerstandscapaciteit Blz. 336  
Kengetallen Blz. 337  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 338  
Kaders en cijfers Blz. 339  
Beleid en beheer Blz. 340  
Kwaliteit en financieel Blz. 341  
Financiering Blz. 342  
Financiering Blz. 343  
Verbonden partijen Blz. 344  
Verbonden partijen Blz. 345  
Verbonden partijen gemeente Tubbergen Blz. 346  
Risico's verbonden partijen Blz. 347  
Grondbeleid Blz. 348  
Grondbeleid Blz. 349  
Bedrijfsvoering Blz. 350  
Bedrijfsvoering Blz. 351  
Financiele begroting Blz. 352  
Overzicht baten en lasten Blz. 353  
Overzicht baten en lasten Blz. 354  
Overzicht van baten en lasten per programma Blz. 355  
Overzicht van baten en lasten per programma Blz. 356  
Staat van incidentele baten en lasten Blz. 357  
Staat van incidentele baten en lasten Blz. 358  
Structureel begrotingssaldo Tubbergen Blz. 359  
Structureel begrotingssaldo Tubbergen Blz. 360  
Meerjarenbalans Blz. 361  
Meerjarenbalans Blz. 362  
Overzicht taakvelden Blz. 363  
Overzicht Taakvelden Blz. 364  
Bijlagen Blz. 365  
Bijlage 1: Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 366  
Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 367  
Bijlage 2: Vaststellen begroting Blz. 368  
Vaststellen begroting Blz. 369