Programma Cultuur & recreatie

Informatie Programma Cultuur & recreatie (klik hier)

Algemeen

De gemeente Tubbergen onderscheidt zich door haar rijkheid aan natuurgebieden, recreatie en glaskunst. In Tubbergen is van alles te zien en te beleven, van het prachtige coulissenlandschap tot eeuwenoude wind- en watermolens. We vinden het belangrijk om toeristisch Tubbergen op de kaart te zetten. In 2017 is Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen opgericht als opvolger van de VVV. Deze stichting richt zich op de marketing van het toerisme in Tubbergen voor en door ondernemers uit de gemeente. De stichting werkt hierbij nauw samen met TwenteMarketing.  

 

Bezoekers van de gemeente Tubbergen zijn erg positief en waarderen hun verblijf in onze gemeente gemiddeld met een 8. De meeste toeristen die Tubbergen aandoen zijn 55 jaar of ouder en komen naar onze gemeente voor de natuur en de mogelijkheid om te fietsen.

 

Op www.beleeftubbergen.nl is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente!

Verbonden partijen

Binnen het programma Cultuur en recreatie dragen we als gemeente via de Regio Twente bij aan actief recreëren en genieten van natuur en landschap in onze drie Twentse recreatieparken: het Rutbeek (Enschede), het Hulsbeek (Oldenzaal) en het Lageveld (Wierden).

Actuele ontwikkelingen

Om te laten zien wat voor moois Tubbergen te bieden heeft, heeft Toeristisch Glinsterend Tubbergen afgelopen seizoen twee recreatiekranten uitgebracht. Daarnaast is de informatie op de zestien toeristische informatielocaties geactualiseerd.

Begroting 2019 - overzicht baten en lasten

Programma Cultuur en recreatie (bedragen x €1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Kunstwerken in de openbare ruimte, kunstzinnige en culturele vorming, muziekonderwijs en herdenkingen en gedenkdagen.

-178

7

-171

 Musea

-19

0

-19

Cultureel erfgoed

O.a. stimulering en behoud van traditionele evenementen, watermolens, windmolens, Schaepmanmonument.

-21

0

-21

Media

Bibliotheekvoorziening en lokale omroep.

-394

0

-394

(Openlucht) recreatie

-95

0

-95

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

-707

7

-700

Mutaties in de reserves

0

5

5

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

-707

12

-695

Wat gaan we in 2019 doen?

Wat gaan we ervoor doen/inspanning (bedragen x €1.000) Wat is de eerste/volgende stap jr 2019 jr 2020 jr 2021 jr 2022
Relatie leggen tussen de dorpen en het belang van het behoud van cultureel erfgoed, zowel materieel als immaterieel. Dorpen via Mijn Dorp en heemkundeverenigingen uitdagen na te denken en mede vormgeven aan een nieuwe vorm van behoud van cultureel en materieel erfgoed. -10 -10 -10 -10
Totaal   -10 -10 -10 -10

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x € 1.000)

Jaarcijfers 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Programma Cultuur en recreatie

-654

-603

-696

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met eerdere jaren niet mogelijk, zie ook hetgeen bij de algehele inleiding aangegeven.