Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

14. Paragraaf Demografische Ontwikkelingen

14. Paragraaf Demografische Ontwikkelingen

Demografie omvat de studie van de omvang, de structuur en de spreiding van de bevolking, en hoe de bevolkingsomvang in tijd verandert door geboorten, sterfgevallen, migratie en veroudering. Bij demografische ontwikkeling moet men naast bevolkingsdaling en migratie ook denken aan vergrijzing en ontgroening (de daling van het aantal jongeren).

Het programmeren en uitvoeren van de drie programmalijnen is gericht op het bereiken van maatschappelijke effecten in de toekomst. Weten hoe de samenleving zich ontwikkelt en wat dit voor de rol van de gemeente betekent, is dus essentieel.

De paragraaf Demografische ontwikkelingen is een feitelijke weergave van een aantal parameters die frequent  door het CBS/ Primos worden geactualiseerd. De cijfers geven een langjarig beeld en leveren daarmee input voor de toekomst.. Een aantal doelen en daaraan gekoppelde inspanningen uit de programma’s (KK, OnE en EKW) zijn –mede-  geformuleerd op basis van de demografische ontwikkelingen.  Uit de laatste, actuele  cijfers die in deze paragraaf zijn opgenomen blijkt dat er geen noemenswaardige afwijkingen zijn ten opzichte van de trends die zijn ingezet. Dit betekent dat de beschreven doelen en daaraan gekoppelde inspanningen actueel zijn.

Meer informatie rondom demografie en cijfers is te vinden op https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/.

Onderwerpen

Trends en Ontwikkelingen

Cijfers

Aandachtspunten richting de toekomst