Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma Onderwijs

Inhoud

Informatie Programma Onderwijs (klik hier)

Algemeen

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Tubbergen verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Tubbergen hebben we ca. 2.100 leerlingen in het basisonderwijs en in totaal negen basisscholen. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Tubbergen.

Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderopvangcentra.

Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Tubbergen onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters.

Actuele ontwikkelingen

Er zijn geen actuele ontwikkelingen die bijstelling van de doelstellingen binnen dit programma noodzakelijk maken.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

Binnen het programma Onderwijs zijn geen wijzigingen ten opzichte van het bestaande beleid. 

Aangenomen moties en amendementen

Er zijn geen aangenomen moties en amendementen met betrekking tot dit programma. 

Financieel

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Onderwijs zijn meegenomen in het financiële hoofdstuk.