Programma Milieu

Informatie Programma Milieu (klik hier)

Algemeen

Het uitgangspunt van de gemeente Tubbergen is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame samenleving. Afval bestaat dan niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. Een meewerkende houding van onze inwoners en bedrijven is hierbij van groot belang.

Afval wordt in de gemeente Tubbergen opgehaald door Rova, daarnaast zijn er twee afval brengpunten waar inwoners hun afval kunnen brengen. Kringloopbedrijf De Beurs komt herbruikbare goederen gratis bij onze inwoners ophalen en nemen het overige grof huishoudelijk afval tegen een kostendekkend tarief mee.

Actuele ontwikkelingen

Afvalinzameling

De gescheiden afvalinzameling in de gemeente Tubbergen verloopt goed. Zo goed zelfs, dat de gemeente een voorbeeld is in heel Europa. De gemeente Tubbergen behoort samen met Stockholm, Parma, Gent en Krakau tot de vijf beste voorbeelden. Daarom werd wethouder Bekhuis uitgenodigd om in Warschau te vertellen over de afvalinzameling, op een bijeenkomst van de Europese Unie. Meer hierover lees je hier:  Persbericht Afvalinzameling.

 

Wegbrengen asbest tot 35m² gratis tot 2024

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het asbestdakenverbod per 2025 onverwacht afgewezen, waardoor nu onduidelijk is per wanneer het asbestdakenverbod dan wel ingaat. Desondanks blijft de gemeente Tubbergen de mogelijkheid bieden aan particulieren om eenmalig gratis tot 35m² asbest te storten bij het afval brengpunt aan de Galvanistraat in Tubbergen en bij de Postel aan de Wiemselweg in Tilligte. Meer informatie is te vinden via de volgende link:  Wegbrengen asbest tot 35m².

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

Revolverend duurzaamheidsfonds

Het revolverend duurzaamheidsfonds is ingesteld. De gemeente Tubbergen werkt hiermee aan de ambitie om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Het college wil met het revolverend duurzaamheidsfonds lokale initiatieven stimuleren die gericht zijn op duurzame energieopwekking en het beperken van het totale energieverbruik. De benodigde structurele middelen zijn opgenomen in de basisbegroting. 

Aangenomen moties en amendementen

Motie Uitspraken inzake Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 (PAS)

In de raadsvergadering van 17 juni 2019 is de motie Uitspraken inzake Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 (PAS) unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

  • Zich in te spannen om deel uit te maken van de voornoemde kopgroep;
  • De raad over de ontwikkelingen te informeren.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2019