Basisbegroting

Inleiding op de basisbegroting

In deze perspectiefnota (inclusief eerste programmajournaal 2019) geven wij de stand van zaken weer van de programma's in de basisbegroting.  Voor ieder programma in de basisbegroting rapporteren we op de volgende onderdelen:

  • Algemeen: de inhoud van het programma zoals omschreven in de begroting 2019.
  • Actuele ontwikkelingen: omschrijving van de ontwikkelingen die spelen binnen het programma.
  • Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019: stand van zaken nieuw beleid en/of in-en extensivering van bestaand beleid uit begroting 2019.
  • Aangenomen moties en amendementen: alle openstaande moties en amendementen.
  • Financieel: de financiële stand van zaken met betrekking tot het programma inclusief het meerjarig perspectief.