Programma Sport & accommodaties

Informatie Programma Sport & accommodaties (klik hier)

Algemeen

Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten. Om dit mogelijk te maken is een kwalitatief goed aanbod van gemeentelijke sportaccommodaties belangrijk. In 2018 is het nieuwe sportcentrum De Vlaskoel gerealiseerd en in gebruik genomen. De stichting  Sport en Recreatie Tubbergen (SSRT) gaat de exploitatie van dit sportcentrum op zich nemen. 

De gemeente Tubbergen is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Na jarenlange afwezigheid is in 2017 het sportgala Tubbergen teruggekeerd en ook in 2018 is hier invulling aangegeven. Als gemeente vinden we dit een goed platform om onze sporters uitbundig in het zonnetje te zetten.  

Actuele ontwikkelingen

Btw op sportaccommodaties

Met ingang van 1 januari 2019 is de regeling die zorgde voor een voordeel op de btw op sportaccommodaties vervallen, omdat deze regeling in strijd is met de Europese regelgeving. Ter compensatie van het vervallen van de btw voordeel heeft het Rijk de regeling specifieke uitkering sport (aangeduid SPUK) ingesteld. Eind mei hebben wij een aanvraag voor deze regeling ingediend. Bij het tweede programmajournaal hopen wij u te berichten over de beschikking op de aanvraag en de financiële effecten.

Aangenomen moties en amendementen

Motie Binnensportaccommodatie Tubbergen

In de raadsvergadering van 14 maart 2016 is de motie Binnensportaccommodatie Tubbergen aangenomen met twaalf stemmen voor en zeven stemmen tegen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op:

  • De kosten voor de realisatie van de nieuwe sporthal voor de gemeente Tubbergen zo laag mogelijk te houden;
  • Om met de betrokken partijen vast te leggen dat door zelfwerkzaamheid en via andere wijzen een eigen bijdrage wordt gerealiseerd waardoor de kosten van de nieuwbouw worden verminderd en het eigenaarschap en binding met de accommodatie wordt vergroot;
  • Samen met stakeholders uit de gemeente Tubbergen te komen met een voorstel waarin de vrijkomende locatie van de Burgemeester Verdegaalhal zo optimaal mogelijk wordt her bestemd.

Stand van zaken: Het laatste punt van de motie is nog in behandeling. 

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2016