Programma Dienstverlening & burgerzaken

Informatie Programma Dienstverlening & burgerzaken (klik hier)

Algemeen

We streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar proactief naar de inwoner toe gaat. Een gemeente die in haar dienstverlening meedenkt met de inwoner en helder is in verwachtingen over en weer, tussen gemeente en inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak werken op een locatie en tijdstip wenselijk voor de inwoner. 

We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk producten en diensten digitaal afgenomen kunnen worden. Om eenvoudig de inzake in alle lopende zaken te zien, kunnen onze inwoners en bedrijven via hun Persoonlijke Internet Pagina (PIP) aanvragen en meldingen aan ons doorgeven. Bovendien zien inwoners en bedrijven ook welke informatie de gemeente nodig heeft om de aanvraag of melding te behandelen en wat de status van de aanvraag is. Nog niet alle aanvragen en meldingen kunnen worden gedaan via PIP, hier wordt op dit moment nog aan gewerkt. Natuurlijk kunnen inwoners en bedrijven ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar ons Klant Contact Centrum (KCC).

Naast de dienstverlening zorgen we ook voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens van onze inwoners in de basisregistratie personen, de uitgifte van identiteitskaarten, rijbewijzen en paspoorten en de kadastrale informatie.

Actuele ontwikkelingen

Wijziging dienstverlening Burgerzaken

Met ingang van 1 april 2019 zijn de openingstijden verruimd en gaat team Burgerzaken (deels) op afspraak werken en wordt de digitale dienstverlening continue verbeterd. 

Het aanpassen van de dienstverlening van het team Burgerzaken aan de veranderende wensen van de inwoners van onze gemeente is een continu proces. Op 27 november 2018 is uw raad in een themabijeenkomst geïnformeerd over de aanstaande veranderingen in de dienstverlening bij het team Burgerzaken. In de vorige raadsperiode heeft uw raad hierover in een inspiratiebijeenkomst al van gedachten gewisseld en aandachtspunten meegegeven aan de organisatie. Continue wordt een digitaal klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de klanten van het team Burgerzaken. Al deze signalen hebben geleid tot aanpassingen in de wijze waarop het team Burgerzaken haar dienstverlening aan de burgers van onze gemeente gaat aanbieden. Via deze link  is meer informatie te vinden.