Ambitiebegroting

Inleiding ambitiebegroting

In dit document geven wij zowel inhoudelijk als financieel de stand van zaken met betrekking tot de ambitiebegroting van de gemeente Tubbergen weer. We rapporteren op hoofdlijnen, dat wil zeggen dat we voor ieder onderwerp mijlpalen en afwijkingen benoemen indien deze aan de orde zijn. 

 

De opbouw van de ambitiebegroting van de gemeente  Tubbergen ziet er als volgt uit: 

  • Hoe werken wij samen: de doorontwikkeling in de manier van samenwerken met de samenleving (o.a. instrumentenkoffer, participatieprocessen en Omgevingswet).
  • Kernagenda's: per kern de ambities en vraagstukken waar in 2019 aan gewerkt gaat worden.
  • Kernoverstijgende agenda's: agenda voor de overstijgende beleidsthema's waar in 2019 aan gewerkt gaat worden.
  • Aanpassing/bijsturing nodig