Perspectiefnota 2020 (inclusief eerste programmajournaal 2019)

Welkom op de portal van de perspectiefnota 2020 (inclusief eerste programmajournaal 2019)! Deze perspectiefnota 2020 kijkt vooruit naar het komende begrotingsjaar. In de inleiding is het doel van de voorliggende perspectiefnota 2020 verder toegelicht.