Meer
Publicatiedatum: 23-06-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Fleringen

Fleringen

Buur(t)man: Martin Nijland

Stand van zaken

 

 

 

Maart 2018

Het multifunctioneel maken en de herinrichting van de voetbal accommodatie VC Fleringen is afgerond en het subsidie is vastgesteld.

Vanuit het onderwijs zal een visie worden opgesteld voor wat betreft de verplaatsing van de school naar het kulturhus. Wat is onderwijskundig nodig om de verplaatsing mogelijk te maken?

De werkgroep voor wat betreft de verfraaiing van de dorpsentree heeft een eerste schets ingediend. Hierover zal binnenkort een eerste oriënterend gesprek plaatsvinden.

 

Oktober/November 2017

Voor en na het zomerreces zijn gesprekken gevoerd met een werkgroep (school-kulturhus-inwoners) over verplaatsing van de school naar het Kulturhus. Er worden visies ontwikkeld vanuit school en het kulturhus hoe zij de verplaatsing zien.

VC Fleringen is bezig met de afronding van het multifunctioneel maken van de accommodatie.

 

22 mei 2017

De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel om de accommodatie van VC Fleringen te voorzien van kunstgras en de accommodatie multifunctioneel te maken.

 

12 april 2017

Op 12 april 2017 heeft de Dorpsraad Fleringen de eerste resultaten van MijnDorp 2030 gepresenteerd. Onderwerp was onder andere de verplaatsing van de school naar Kulturhus De Spil. Een werkgroep liet de eerste schetsen zien van dit plan.  Daarnaast was er aandacht voor starterwoningen in Fleringen. Ook presenteerde VC Fleringen hun plan om de accommodatie multifunctioneel te maken en kunstgras aan te leggen. De inwoners zijn uitgedaagd om mee te denken op verschillende onderwerpen.

 

Maart 2017

Op 12 april 2017 zal de Dorpsraad Fleringen een jaarvergadering houden, waar MijnDorp 2030 onderdeel van is. Voetbalclub Fleringen heeft een voorstel in voorbereiding inzake aanleg kunstgras en multifunctioneel maken van het complex. Ook zal er een onderzoek plaatsvinden over de toekomst van de school in relatie tot het Kulturhus.

 

September 2016

De dorpsraad heeft gekozen om een nieuwe bijeenkomst te organiseren op 6 oktober 2016. Bedoeling is dan dat aan de hand van concrete casussen vanuit Fleringen werkgroepen worden gevormd. De dorpsraad zal actief mensen benaderen om deel te nemen aan Mijn Fleringen 2030.

Op 6 oktober 2016 heeft er een tweede avond plaatsgevonden. Uit deze avond zijn een viertal speerpunten geformuleerd: school, kunstgras VC Fleringen, dorpsverfraaiing en nieuwbouw.

Tot op heden zijn, behalve voor kunstgras VC Fleringen dat al liep, nog geen concrete acties naar voren gekomen vanuit het MijnDorp-proces.

De respons van de inwoners op het vervolg van de aftrapbijeenkomst op 25 mei 2016 was summier.

Planning

Het onderzoek naar verplaatsing van de school naar Kulturhus De Spil wordt verder uitgewerkt.