3. Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT)

Inleiding Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT)

In de afgelopen jaren zijn we samen met u hard aan de slag gegaan met Mijn Dorp 2030. Een manier van samenwerken die het volgens ons onmogelijk maakte om het coalitieakkoord op de traditionele manier op te stellen. Daarom hebben wij er na de verkiezingen voor gekozen om samen met u een agenda te maken met daarin zaken waaraan we in de komende jaren gaan werken, de manier waarop we dit gaan doen en wie waar verantwoordelijk voor is.

 

Het MAT 2019 is de concrete vertaling van de ambities uit het Maatschappelijk Akkoord. In het MAT staan op overzichtelijke wijze per dorp de inspanning beschreven die we in 2019 gaan uitvoeren of waar we in 2019 mee gaan starten.  Naast de thema’s die belangrijk zijn voor de dorpen, hebben we ook een aantal thema’s benoemd die belangrijk zijn voor ons allemaal.

 

De opbouw van het MAT ziet er als volgt uit:

  • Hoe werken wij samen: De doorontwikkeling in de manier van samenwerken met de samenleving (o.a. instrumentenkoffer, participatieprocessen en Omgevingswet).
  • Kernagenda's: Per kern de ambities en vraagstukken waar in 2019 aan gewerkt gaat worden.
  • Kernoverstijgende agenda's: Agenda voor de overstijgende beleidsthema's waar in 2019 aan gewerkt gaat worden.