Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Zorgdragen voor en faciliteren van voldoende aanbod van bedrijventerreinen en bedrijfsruimte

Zorgdragen voor en faciliteren van voldoende aanbod van bedrijventerreinen en bedrijfsruimte

Om ondernemers ruimte te blijven bieden om te ondernemen, faciliteren wij uitbreidingen van de bedrijventerreinen in de kernen Albergen, Geesteren en Tubbergen. Voor de overige kernen is sprake van lokaal maatwerk. Er zijn regionale afspraken gemaakt over de kwaliteit en kwantiteit van bedrijventerreinen. Deze afspraken krijgen een lokale uitwerking in de vorm van een bedrijventerreinvisie.Toelichting

G
Kwaliteit

Om ondernemers ruimte te blijven bieden om te ondernemen, faciliteren wij uitbreidingen van de bedrijventerreinen in de kernen Albergen, Geesteren en Tubbergen. Voor de overige kernen is sprake van lokaal maatwerk (b.v. de uitbreiding van De Kron in Mariaparochie/Harbrinkhoek). Er zijn regionale afspraken gemaakt over de kwaliteit en kwantiteit van bedrijventerreinen.  Wij bekijken per kern in hoeverre een actieve gemeentelijke rol bij de ontwikkeling van (nieuwe) bedrijventerreinen wenselijk is.  

G
Tijd

Conform gestelde planning. 

G
Geld

Conform gestelde financiele kaders.