Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Vergroten van de vitaliteit van de winkelgebieden in de kernen

Vergroten van de vitaliteit van de winkelgebieden in de kernen

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 11-12-2014

De detailhandelsvisie is vastgesteld. Onderdeel van de visie is een actieprogramma om de winkelgebieden in de verzorgingskernen te versterken. Deze acties worden meegenomen in lopende processen (MijnDorp 2030, Tubbergen Bruist) en worden samen met betrokkenen (zoals ondernemersverenigingen) verder vormgegeven. Vanuit de visie Mijn Dorp wordt met name een vervolg gegeven aan het in 2017 gestarte traject rondom stedelijke herverkaveling in Geesteren.  Ook participeert de gemeente Tubbergen in de landelijke Retaildeal, waardoor samenwerking tussen de verschillende partners wordt gestimuleerd.Toelichting

G
Kwaliteit

De detailhandelsvisie is in 2015 vastgesteld.  Onderdeel van de visie is een actieprogramma om de winkelgebieden in de verzorgingskernen te versterken. Deze acties zijn meegenomen in lopende processen (MijnDorp 2030, Tubbergen Bruist ) en worden samen met externe betrokkenen (zoals ondernemersverenigingen) momenteel verder vormgegeven.  Vanuit de visie Mijn Geesteren 2030 is een traject rondom stedelijke herverkaveling afgerond in samenwerking met het Kadaster en de Ondernemersvereniging Geesteren.  Ook participeert Tubbergen in de landelijke Retaildeal. Daaraan geven wij invulling door samen met stakeholders in de verschillende kernen concrete acties ter verbetering van de vitaliteit te ontwikkelen. 

G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.