Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Verbetering toeristische structuur en samenwerking in Twente en Noordoost-Twente

Verbetering toeristische structuur en samenwerking in Twente en Noordoost-Twente

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016

Naast de versterking van het toeristisch product Tubbergen, zetten we in op de verbetering van de toeristische structuur en samenwerking in Twente en Noordoost-Twente om op deze manier nog meer rendement te halen uit de toeristische kracht van Tubbergen. In lijn met de vastgestelde visie ‘Wij zijn Twente” is een nieuwe Twentse marketingorganisatie vormgegeven onder de vlag van MarketingOost. Hierin investeren, provincie, gemeenten én ondernemers gezamenlijk om Twente als toeristische regio beter te vermarkten en meer werkgelegenheid en bestedingen te genereren. Van hieruit vindt een sterkere samenwerking plaats met toeristische organisaties en ondernemers in Twente. Naast de versterking van de positie van Twente zetten we verder in op de versterking van de structuur en samenwerking in Noordoost Twente.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2018 heeft de Twentse marketingorganisatie TwenteMarketing onder de vlag van Marketing Oost uitwerking gegeven aan de marketingvisie voor Twente.  De merkleider en gebiedsadviseurs (waaronder een gebiedsadviseur voor Noordoost Twente) hebben ingezet op het vermarkten van Twente en tegelijktijdig het verbeteren van de samenwerking tussen toeristische ondernemers en organisaties. Voor informatie over TwenteMarketing en haar werkzaamheden zie Twente Marketing Aanvullend heeft Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen  in 2018, als onderdeel van de pilot-fase 2017/2018, gewerkt aan een toekomstbestendige basis op zowel het gebied van vrijetijdseconomische marketing, als een vrijetijdseconomische organisatiestructuur voor Tubbergen.   De reeds uitgevoerde zaken hebben Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen en TwenteMarketing in 2018 zoveel mogelijk  in samenhang uitgevoerd om het meeste rendement voor Tubbergen te behalen.

 

In 2018 hebben de veertien Twentse gemeenten een bestuursopdracht verleend aan de ambtenaren vrijetijdseconomie om een uitvoeringsprogramma op te stellen voor de vrijetijdssector van Twente. De aanleiding voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma komt voort uit de vastgestelde Regionale vrijetijd economische Visie 'Wij zijn Twente!' uit 2015.  Gemeente Tubbergen  (i.s.m. Dinkelland - Noaberkracht) maakt samen met drie andere Twentse gemeenten ambtelijk deel uit van de Twentse kopgroep om de kaders voor het uitvoeringsprogramma uit te zetten. In oktober 2018 zijn de kaders in concept gepresenteerd in het Regionaal ambtelijk overleg vrijetijdseconomie.

G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.