Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Verbeteren van de dienstverlening aan bedrijven en het stimuleren en initiëren van (nieuwe) verbindingen en netwerken

Verbeteren van de dienstverlening aan bedrijven en het stimuleren en initiëren van (nieuwe) verbindingen en netwerken

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 11-12-2014

We geven de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers verder vorm op een manier die op draagvlak kan rekenen bij de ondernemers. Dit doen we samen met ondernemers uit de industrie, detailhandel, recreatieve sector en ondernemers op het platteland. Onderneem! Tubbergen functioneert hierbij als klankbord en verbinder.

Verder zetten we in op het pro-actiever bezoeken en verbinden van ondernemers en het creëren van nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden. Voor startende ondernemers wordt ingezet op een breed ondersteuningsprogramma. Hiervoor wordt een jaarprogramma van activiteiten ontwikkeld in samenwerking met o.a. ROZ , Rabobank en Onderneem! Tubbergen.  Dit gaat in combinatie met de Innovation Hub Tubbergen. Via een Innovation Hub (een directe verbinding van bedrijfsleven met studenten) worden de 3 O’s verbonden en wordt invulling gegeven aan de behoefte van bedrijven aan verjonging, innovatie, talent en potentiële werknemers. Talent wordt hiermee behouden voor de gemeente Tubbergen en de regio.Toelichting

G
Kwaliteit

Sinds 2016 vormt de bedrijfsconsulent de schakel tussen gemeente en bedrijfsleven en faciliteert ondernemers. Via het Ondernemers Service Team is de onderlinge afstemming geoptimaliseerd. Dit heeft geleid tot een verbetering van de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers,  hetgeen door ondernemers tijdens de bijeenkomst in het kader van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) ook werd onderschreven.

 

In 2018 zijn een groot aantal ondernemers proactief bezocht, is verder ingezet op het verbinden van ondernemers met overheid en onderwijs en op het samenbrengen van verschillende partijen. Zo is onder andere het 'Schemerlampjes-project" gerealiseerd, zijn de Techniekdagen verder ontwikkeld en gaven ondernemers gastlessen aan groepen 7 en 8 van alle basisscholen tijdens de Dag van de Ondernemer. 

 

De innovatie hub Tubbergen, een directe verbinding van bedrijfsleven met studenten, loopt erg goed en wordt als voorbeeld gezien door omliggende gemeenten en bedrijven. Met de hub wordt invulling gegeven aan de behoefte van bedrijven aan verjonging, innovatie, talent en potentiële werknemers. Talent wordt hiermee behouden voor Tubbergen en de regio.

G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.