Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Stimuleren van ondernemersinitiatieven in de vrijetijdssector

Stimuleren van ondernemersinitiatieven in de vrijetijdssector

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 21-09-2015

Wij stimuleren ondernemers om te komen tot initiatieven die tot versterking en vernieuwing van het toeristisch aanbod leiden. We hebben een proactieve rol in het stimuleren en faciliteren van deze initiatieven, zodat creatieve vormen van recreatie en toerisme mogelijk gemaakt worden en de gemeente Tubbergen sterker op de toeristische kaart komt te staan. De initiatieven gaan wij zoveel mogelijk ruimtelijk faciliteren via bestemmingsplannen en vergunningverlening.Toelichting

G
Kwaliteit

De bedrijfsconsulent vrijetijdseconomie vormt de schakel tussen gemeente en het bedrijfsleven en faciliteert ondernemers in de verblijfs- en dagrecreatie (vrijetijdssector).  Sinds 2018 maakt de consulent vrijetijdseconomie onderdeel uit van het intern Ondernemers Service team. Door deel uit te maken van het intern Ondernemers Service Team is de onderlinge afstemming geoptimaliseerd en daarmee de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers verbeterd.  Zeven initiatieven in de vrijetijdssector zijn in behandeling dan wel afgehandeld. In 2018 zijn wij als gemeente tevens gestart met het brengen van bedrijfsbezoeken aan bedrijven in de vrijetijdssector door de portefeuillehouder vrijetijdseconomie en de bedrijfsconsulent vrijetijdseconomie.

G
Tijd

Continu proces.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.