Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Stimuleren van concepten, arrangementen en evenementen in relatie tot toekomstrichting vrijetijdseconomie

Stimuleren van concepten, arrangementen en evenementen in relatie tot toekomstrichting vrijetijdseconomie

We zetten meer in op de verbetering van de verbindingen tussen toeristische ondernemers die leiden tot toeristische productontwikkeling, belevingsconcepten en arrangementen die passen in de door ondernemers gekozen toekomstrichting voor de vrijetijdeconomie in de gemeente Tubbergen.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2018 heeft de werkgroep Landbouw en Toerisme in Vasse via het MijnDorp2030 proces een projectplan opgesteld om de thema’s landbouw en toerisme strategisch dichter bijeen te brengen als belangrijke economische pijlers voor het dorp. De werkgroep is bij het opstellen van het plan ondersteunt door Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen. De plannen sluiten aan bij de gekozen focus voor de gemeente Tubbergen als ‘glinsterende’ gemeente.

 

In 2018 hebben we samen met Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen en toeristisch/recreatieve ondernemers een nieuwe marketingcampagne ontwikkeld voor de gemeente Tubbergen passend bij de gekozen focus ‘Glinsterend Tubbergen’. De campagne heet ‘Glansrijke vertellers’.

 

In 2018 hebben we samen met de andere drie Noordoost Twentse gemeenten, Regio Twente, de toeristische stichtingen  binnen NOT en TwenteMarketing een nieuw thematisch concept ontwikkeld voor langeafstandswandelroutes door Noordoost Twente.  Het concept 'Het Twents Blokje Om' is ontwikkeld om nieuwe doelgroepen voor meerdaags verblijf naar Noordoost Twente te trekken. Het concept is gepresenteerd aan ondernemers en is erg positief ontvangen. Ondernemers sluiten aan op basis van eigen arrangement- en productontwikkeling. Het concept wordt in 2019 uitgerold over vier langeafstandswandelroutes.

G
Tijd

Conform gestelde planning

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.