Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Ondersteunen Leaderprogramma 2015-2020

Ondersteunen Leaderprogramma 2015-2020

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 11-12-2014

De ‘Lokale Ontwikkelings Strategie’ beschrijft waar de Leader groep Noordoost-Twente de komende jaren op in wil zetten: Gelukkig leven in het Nationaal Landschap.

Samen met de inwoners, verenigingen, buurtbesturen, bedrijven en maatschappelijke organisaties en met de overheid als partner, wordt ingezet op:

  1. Aantrekkelijk leefklimaat
  2. Nieuw ondernemerschap
  3. Innovatief ontmoeten

Deze speerpunten sluiten vooral aan bij de nationale Leader-thema’s ‘krimp, nu of in de nabije toekomst’ en ‘minder verstedelijkte regio’s met economische, ecologische en sociale innovatieve potentie wat moet blijken uit onder andere integrale samenwerkingsverbanden’. Het eerst genoemde thema staat voorop, maar juist de potenties van het gebied, genoemd in het tweede thema, zullen in de komende periode worden benut om op de demografische veranderingen in te spelen.

Het Leaderprogramma is vrijwel autonoom. Wij faciliteren waar nodig.

Leader Noordoost Twente

Filmpje Leader Noordoost TwenteToelichting

G
Kwaliteit

De LEADER-groep Noordoost-Twente heeft in 2018 echt een stap gezet in doorverwijzen naar andere programma’s waardoor projecten beter op hun plek komen. Denk hierbij aan het programma Agro&Food, Sociale Kwaliteit en een koppeling met de Ervencoach. Concreet is er een initiatief uit Reutum en een initiatief uit Hezingen aangevraagd en beschikt, één initiatief door de provincie opgepakt en één initiatief doorverwezen in verband met omvang project (te klein). Een ander initiatief in Fleringen is begeleid naar een aanvraag en begin 2019 ingediend.

G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.