Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Mijn Dorp 2030

Mijn Dorp 2030

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 30-12-2014

Wij zijn met de samenleving de uitdaging aangegaan om een visie te ontwikkelen voor de toekomst van elk dorp. Een visie van, voor en door de samenleving. Daarbij benutten we de sterke punten en de identiteit van elk dorp (DNA) en hebben we aandacht voor lokale bestuurskracht en urgentiebesef. In alle dorpen zijn de processen opgestart, elk dorp op haar manier en in eigen tempo. Deze processen resulteren in voorstellen , waarbij toekomstgerichte keuzes worden gemaakt, nadat een integrale afweging heeft plaatsgevonden in de dorpen. In 2018 geven wij hier in samenwerking met de dorpen een vervolg aan.

Zie ook:

Mijn Dorp 2030

Mijn Manderveen 2030Toelichting

G
Kwaliteit

Wij zijn met de samenleving de uitdaging aangegaan om een visie te ontwikkelen voor de toekomst van elk dorp. Een visie van, voor en door de samenleving. Daarbij benutten we de sterke punten en de identiteit van elk dorp (DNA) en hebben we aandacht voor lokale bestuurskracht en urgentiebesef. Het proces Mijn Dorp 2030 is gaande in alle dorpen, elk dorp in hun eigen tempo en intensiteit. Passend bij het DNA van de dorpen, wordt er nagedacht, gewikt, gewogen en worden  concrete plannen gemaakt. Omdat we al geruime tijd met elkaar samenwerken en vertrouwen hebben in elkaars kennis, kunde en ervaring heeft de politiek na  de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 besloten om een coalitie te vormen met alle inwoners: het Maatschappelijk Akkoord, de gezamenlijke agenda voor de toekomst.

Actuele informatie treft u aan op: Mijn Dorp 2030

G
Tijd

Wij volgen waar het kan het tempo van het dorp.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.