Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Integraal huisvestingsplan onderwijs

Integraal huisvestingsplan onderwijs

Onze wettelijke verantwoordelijkheid in de schoolgebouwen werken wij op dit moment uit in een Integraal Huisvestings Plan (IHP) in samenwerking met de TOF. Hierover hebben wij u geïnformeerd op 29 maart 2017 via Raadsbrief 7. De eerste analyses geven inzicht in de leegstand op de korte en lange termijn en laten zien dat ook de technisch en functionele staat van een aantal gebouwen om actie vraagt.  Toelichting

G
Kwaliteit

Onze wettelijke verantwoordelijkheid in schoolgebouwen is uitgewerkt in een Integraal Huisvestings Plan (IHP), in samenwerking met de TOF.  De raad heeft op 18 december 2017 het IHP vastgesteld. In 2018 hebben wij een aanvang gemaakt met de uitvoering van het IHP.

G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.