Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Initiatieven t.b.v. een goed parkeersysteem

Initiatieven t.b.v. een goed parkeersysteem

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 30-12-2014

Parkeren is onlosmakelijk verbonden met mobiliteit. Wij vinden dat de parkeervoorzieningen in de gemeente Tubbergen goed zijn en dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Monitoring is een middel om de kwaliteit van het parkeersysteem in de gaten te houden. Na het parkeeronderzoek in het centrum van Tubbergen in 2016 is het volgende ‘meetmoment’ in 2018-2019. Het resultaat hiervan dient weer als input voor een aanpassing van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Dinkelland-Tubbergen of voor eventuele bijstelling van het parkeersysteem.Toelichting

G
Kwaliteit

Parkeren is onlosmakelijk verbonden met mobiliteit. Wij vinden dat de parkeervoorzieningen in de gemeente Tubbergen goed zijn en dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. In 2018 zijn er geen initiatieven geweest ten behoeve van een goed parkeersysteem, behalve het continue proces van advisering over parkeerzaken ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen en bouwplannen.

G
Tijd

Conform gestelde planning.

 

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.