Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Implementatie Omgevingswet

Implementatie Omgevingswet

Wij gaan verder met de ingezette trend van maatwerk en willen maximaal gebruik maken van de ruimte die de Omgevingswet biedt.

De mogelijkheden om samen met onze samenleving invulling te geven aan de nieuwe ruimtelijke kaders gaan we optimaal benutten. Dit vraagt om een grote inspanning om de bestaande kaders te herschrijven.  Kaders worden, in samenhang en vanuit wat bestuur en samenleving minimaal willen beschermen, opgesteld. In het werken met deze kaders gaan we uit van “ja, mits” en zitten we in een vroegtijdig stadium aan tafel met initiatiefnemers om de invulling van de kaders samen te doen.

Het gaat hier om een grote meerjarige verander-opgave. Samen met betrokkenen gaan we die maken. We kiezen hierin voor een organische aanpak, waarbij we het einddoel en eindtijd voor ogen hebben en van hieruit de kansen grijpen die zich logischerwijs voordoen. Zo kunnen we samen werken aan gedragen producten vanuit de perspectieven van de verschillende stakeholders. Daarvoor willen we in 2017 inzetten op een project-organisatie die vorm geeft aan het vormgeven van de Omgevingswet vanuit de hoge ambitie die wij gesteld hebben.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2018 is het project voor de invoering van de Omgevingswet gestart. Voor het opstellen van het Omgevingsvisie en -plan heeft de gemeenteraad een vernieuwende strategie en daarbij behorende kaders vastgesteld. De huidige en gewenste werkwijze onder de Omgevingswet is geïnventariseerd. En de effecten op informatie en techniek zijn ook geïnventariseerd en daarvoor is een uitvoeringsplan opgesteld. In 2019 voeren we dit uitvoeringplan uit en starten we met het opstellen van de Omgevingsvisie. Ook gaan we bijvoorbeeld cursussen en opleidingen geven om daarmee de gewenste werkwijze te bereiken.

G
Tijd

De omgevingswet treedt landelijk in werking op 1 januari 2021. Op die datum zal dit project afgerond moeten zijn. 

G
Geld

Voor dit project zijn financiële middelen beschikbaar in de begroting van Noaberkracht.