Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Implementatie actieplan arbeidsmarkt 2.0

Implementatie actieplan arbeidsmarkt 2.0

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 21-09-2015
Einddatum: 30-12-2018

In 2018 wordt het actieplan Arbeidsmarkt 2.0 2017-2018, dat door uw raad  in 2017 is vastgesteld, verder uitgerold. In 2017 zijn de diverse actielijnen uitgezet en in werking gezet. We zijn continu in gesprek met de ondernemers en onderwijs om deze actielijnen te verduurzamen. In 2018 worden de resultaten geëvalueerd  en nieuwe resultaten vastgesteld   De samenwerking met betrekking tot de Duitse arbeidsmarkt en de Social Return on Investment zijn daar belangrijke onderdelen van.Toelichting

G
Kwaliteit

De contacten met het onderwijs zijn de afgelopen maanden onder vlag van de 3O's behoorlijk aangehaald. Ook investeren we met behulp van de kennismakelaar in een actieve koppeling van ondernemers met onderwijsinstellingen. Dit laatste is mede op basis van signalen van ondernemers tot stand gekomen.  

Hieronder een overzicht van de gerealiseerde SROI binnen Noaberkracht.

We doen mee in het regionale beleid. De pilot is in 2018 afgerond en positief bevonden. Er is nog ruimte tot verbetering, ook binnen Noaberkracht. Vanuit de regionale werkgroep zal er verdere actie op worden gezet om het regionale management bij de inkoop beter voor te lichten over mogelijkheden op dit vlak.

Omdat arbeidsmarkten niet bij de grens van de gemeenten beginnen en eindigen kijken we regionaal wat het heeft opgeleverd aan plaatsingen. Regionaal zijn 649 mensen geplaatst vanwege SROI.

Vanwege de gespannen arbeidsmarkt is het moeilijk om nog geschikte kandidaten voor bedrijven te vinden in het kader van SROI. Dit is wel een knelpunt. Daartoe wordt er nu ook gezocht naar andere mogelijkheden om een tegenprestatie te leveren. Bijvoorbeeld door middel van sociale ondernemingen of het bieden van stageplaatsen e.d.

G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.