Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Heroverwegen verkeersdrempels

Heroverwegen verkeersdrempels

In de raad zijn vragen gesteld over de overlast die ambulances ervaren binnen de gemeente Tubbergen. In 2017 is een rapportage opgesteld voor het opheffen van verkeersdrempels. Hierbij werden onder andere snelheidseffecten en verkeersveiligheid betrokken. Bij de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan wegen wordt hier rekening mee worden gehouden.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2018 is besloten dat er een beleidsanalyse en -rapport moet worden opgesteld naar de heroverweging van verkeerdrempels. In de analyse zal expliciet het verband tussen snelheidstoename,  ongevallenrisico en effecten voor de hulpdiensten  worden betrokken als drempels worden weggehaald.

G
Tijd

De inventarisatie is in 2018 gestart en zal begin 2019 worden gerapporteerd.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.