Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Glasvezel

Glasvezel

De digitale bereikbaarheid van de gemeente Tubbergen biedt nieuwe kansen voor ondernemers, het vestigingsklimaat, economische ontwikkelingen en voor zorg in brede zin. Tijdens het symposium in 2016 zijn deze in volle omvang gepresenteerd. De komende jaren gaan we ons inspannen om activiteiten te stimuleren. We willen  de toepassing van breedband stimuleren zodat onze bewoners/ ondernemers  de mogelijkheden optimaal benutten.  We gaan samen met partners (onderwijs, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden) een uitvoeringsprogramma schrijven. Dit plan vormt de basis voor concrete acties. Deze zullen in 2018 worden opgepakt.  Uiteraard benutten we waar mogelijk  quick wins.  Verder gaan we ons inzetten om samen met de andere gemeenten, provincie en ministerie  te zoeken naar mogelijkheden om de zgn  “witte gebieden” te voorzien van breedband. Bij de uitwerking van de plannen worden de kosten zichtbaar en zal er een passend dekkingsvoorstel gemaakt worden.Toelichting

G
Kwaliteit

Conclusie van de provincie is dat de aanleg van glasvezel voor dit project afgerond is. De laatste ca. 600 adressen zijn door regels of kosten niet meer te realiseren. Wel is er een alternatief gevonden voor glasvezel, namelijk project "draadloos breedband" via Qwave.

 

Provincie, Cogas KL, Qwave en gemeente Hardenberg hebben een pilot opgezet om als proef ca. zeventien maatwerkadressen aan te sluiten op een draadloos netwerk. De partijen streven naar realisatie en testen in januari 2019.  Bij succes kan dit traject worden uitgerold naar Cogas gebied.

G
Tijd

Continu proces

G
Geld

Conform gestelde kaders. Geen middelen door gemeente beschikbaar gesteld