Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Faciliteren gekozen focus vrijetijdseconomie voor glasDNA: Tubbergen de glasgemeente van Twente

Faciliteren gekozen focus vrijetijdseconomie voor glasDNA: Tubbergen de glasgemeente van Twente

De sector vrijetijdseconomie heeft gekozen meer focus aan te brengen en zich de komende jaren  sterker te willen onderscheiden als 'Dé glasgemeente van Twente'. Dit door in te zetten op het glasDNA van Tubbergen, met daarbij ook aandacht voor de projectorganisatie en -communicatie.  Deze elementen zijn meegenomen in de opzet van de nieuwe toeristische organisatie: Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen. Glas wordt gebruikt als toeristische ‘kapstok’ voor productontwikkeling, waar de Glinstering, Glasrijk en andere initiatieven op aan kunnen haken.  Doel is meer bezoekers naar Tubbergen te trekken en meer bestedingen te genereren.  De gekozen focus willen we in 2018 verder ondersteunen. Daarbij proberen we kansrijke verbindingen te leggen tussen ondernemers, organisaties en overheden om Tubbergen te laten 'glinsteren'.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2018 hebben toeristisch/recreatieve ondernemers en Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen gekozen om het merk ‘Glinsterend Tubbergen’ te omarmen als toeristisch merk voor de gemeente en deze kracht bij te zetten. Glas is evenals natuur, cultuur(historie), paardensport en ondernemerschap een belangrijk onderdeel van ons toeristisch ‘glinsterende’ DNA. In 2018 hebben we samen met Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen geen fysieke projecten gerealiseerd met glas, maar hebben er oriënterende gesprekken plaatsgevonden met o.a. de Provincie, stichting Glasrijk, de initiatiefnemers van de Glinstering(steen), ondernemers, kunstenaars en enkele culturele partijen om gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen en deze in kaart te brengen.

G
Tijd
G
Geld

Conform financiële kaders.