Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Democratische vernieuwing

Democratische vernieuwing

In het raadsperspectief 2018 staat dat we graag de weg die we hebben ingeslagen op het punt van vernieuwen en versterken van het samenspel tussen de samenleving en het lokaal bestuur willen voortzetten. Het proces “Mijn Dorp 2030” is een goed voorbeeld van het nieuwe samenspel en krijgt steeds meer voeten aan de grond in onze dorpen. Het kenmerkt inmiddels in sterke mate onze bestuursstijl. We zijn op een punt aangekomen dat we moeten gaan nadenken over hoe we onze eigen processen beter kunnen laten aansluiten op dit nieuwe samenspel. Daarbij gaat het vooral ook om de rol en positie van de raad en de raadscommissies en de wisselwerking met het college. In het presidium is besloten om een werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing in het leven te roepen, bestaande uit een zestal raadsleden aangevuld met enkele adviseurs. Doel is een eigentijds gemeentelijk bestuur dat past bij het DNA van de gemeente Tubbergen. De werkgroep gaat, onder externe begeleiding, in het najaar van start.Toelichting

G
Kwaliteit

In het najaar heeft de werkgroep bestuurlijke vernieuwing 3 sessies gehad onder externe begeleiding. Doel was om beter beeld te krijgen bij de rol van de raad bij de nieuwe manier van werken, waarbij de raad naast volksvertegenwoordiger ook volksverbinder is. Wat betekent dit, wat vraagt dat van de raad en raadsleden, welk effect heeft dit op de besluitvormingsprocessen. Ook wordt nagedacht over de inrichting van de commissie en raadscommissies.

G
Tijd

Conform gestelde planning

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.