Wat gaat het extra kosten in 2020?

Financiële kaders MAT

Wat gaat het kosten in 2020? (bedragen x €1.000)

 

incidenteel

structureel

 
Maatregelen/inspanningen

procesgeld

projectgeld

  Dekking
Procesgeld ambitie/uitdaging maatschappelijk vastgoed 85 0 0 reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
Herinrichting sportcomplex S.V. Vasse 0 100 0 reserve MijnDorp2030
Procesgeld actielijn Leren 50 0 0 reserve jeugdwerkloosheid

Totaal maatregelen inspanningen

135 100 0