Meer
Publicatiedatum: 30-10-2019

Inhoud

Kernoverstijgende agenda's - financieel

Inhoud

Financiële kaders kernoverstijgende agenda's

Wat gaat het extra kosten in 2020? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Procesgeld ambitie/uitdaging maatschappelijk vastgoed 85 0 85
Werkbudget actielijn Leren (reeds besloten in MAT) 50 0 50
Totaal 135 0 135